Veroordeling stiefvader voor fatale mishandeling Daniëlla blijft in stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Veroordeling stiefvader voor fatale mishandeling Daniëlla blijft in stand
Den Haag, 30 januari 2018

De veroordeling van de man die zijn 20-jarige stiefdochter Daniëlla op 20 juli 2013 in Groningen zo ernstig mishandelde dat zij daaraan overleed, blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde de man op 28 oktober 2016 tot achttien jaar cel en tbs wegens zware mishandeling met voorbedachte raad op 20 juli 2013 met de dood van de jonge vrouw tot gevolg en de stelselmatige mishandeling van de vrouw gedurende vijf maanden daaraan voorafgaand.

De verdachte heeft tegen deze veroordeling cassatie ingesteld en meerdere cassatiemiddelen ingediend. Er wordt onder meer geklaagd over de motivering van het hof van het causaal verband tussen de mishandelingen op de bewuste dag en het overlijden van de vrouw. Verder richt een aantal klachten zich tegen de bewezenverklaring van de voorbedachte raad en de hoogte van de opgelegde straf. De Hoge Raad verwerpt al deze cassatieklachten.

Eén cassatieklacht richt zich tegen de door het hof toegepaste strafverzwarende omstandigheid dat de mishandelingen zijn gepleegd ‘tegen een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot een gezin’. De Hoge Raad heeft in zijn arrest geoordeeld dat het Hof aan deze omstandigheid niet de juiste uitleg heeft gegeven. Voor de strafoplegging aan de verdachte heeft dat echter geen consequenties.

Nu geen van de klachten aanleiding geeft tot vernietiging van de uitspraak, is de veroordeling daarmee definitief.

Uitspraken

Meest gelezen berichten