Laden...

Bedrijfsvoering

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

De bedrijfsvoering van de Hoge Raad draagt zorg voor de administratieve en wetenschappelijke ondersteuning van de leden van de raad en het parket.

 

       

 

De Hoge Raad ontvangt jaarlijks een budget van de minister van Veiligheid en Justitie. Dat budget wordt door de minister vastgesteld aan de hand van de begroting en het jaarplan van de Hoge Raad. Over de besteding van het budget legt de directeur bedrijfsvoering in het jaarverslag bedrijfsvoering verantwoording af aan de minister. Vanwege zijn bijzondere positie in het Nederlands staatsbestel is aan de Hoge Raad een zelfstandige positie verleend in het begrotingsproces, vergelijkbaar met die van de Hoge Colleges van Staat.

      

 

Onder de verantwoordelijkheid van de directeur bedrijfsvoering valt, naast het beheer van de financiën, de automatisering, interne (facilitaire) zaken, de administratieve en de wetenschappelijke ondersteuning van raad en parket. De wetenschappelijke ondersteuning bestaat uit het wetenschappelijk bureau en het kenniscentrum (bibliotheek, documentatie en archief).

                
           

 

Directeur bedrijfsvoering a.i.: Henk ten Cate

Directie bedrijfsvoering
Secretariaat: 070 - 361 1410