Laden...

Cassatie in het belang der wet

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de Hoge Raad > Bijzondere taken HR en PG > Cassatie in het belang der wet

Het belang van de cassatierechtspraak is niet alleen te vinden in de controle op de juiste toepassing van het recht in de gegeven zaak, maar ook in de vorming van nieuw recht. Wordt in een bepaalde zaak geen cassatieberoep ingesteld dan kan de Hoge Raad niet zelf oordelen over in die zaak door een lagere rechter beoordeelde rechtsvragen. Toch kan in het algemeen belang beantwoording van een rechtsvraag door de Hoge Raad wenselijk zijn. In dat geval biedt de wet aan de procureur-generaal de mogelijkheid bij de Hoge Raad een cassatieberoep in het belang der wet in te stellen (art. 78 lid 1 Wet op de rechterlijke organisatie).

De procureur-generaal ontvangt jaarlijks tientallen verzoeken om dit buitengewoon rechtsmiddel in te zetten. Vaak wordt een verzoek ingegeven door onvrede met een rechterlijke uitspraak. Verzoeken zijn afkomstig van o.a. het openbaar ministerie, andere gerechten, (semi-) overheidsinstellingen, bedrijven, burgers en advocaten. Wanneer de Hoge Raad een uitspraak als gevolg van een cassatie in het belang der wet vernietigt, brengt dit geen verandering in de rechten en de positie van partijen in de betreffende zaak, zoals deze in de vernietigde uitspraak zijn vastgelegd. Cassatie in het belang der wet heeft dus geen rechtsgevolgen voor de betrokken partijen.

In het algemeen zal de procureur-generaal het instellen van een vordering tot cassatie in het belang der wet slechts overwegen wanneer het gaat om een duidelijke, overzichtelijke rechtsvraag waarover zich uiteenlopende rechtspraak ontwikkelt.

Gemotiveerde verzoeken tot het instellen van een vordering tot cassatie in het belang der wet kunnen bij de procureur-generaal worden ingediend door een ondertekende en ingescande brief te e-mailen naar: PG@hogeraad.nl met vermelding als onderwerp: “CW-verzoek”. Het is ook mogelijk een brief per gewone post te sturen of te faxen.

Vereist is dat het verzoek betrekking heeft op een onherroepelijke uitspraak (zie art. 78 lid 7 Wet op de Rechterlijke Organisatie) waarin een rechtsvraag aan de orde is waarvan de beantwoording uit een oogpunt van rechtseenheid of van rechtsontwikkeling wenselijk is.

Verzoeken die betrekking hebben op civielrechtelijke uitspraken kunnen worden ingediend bij de Commissie cassatie in het belang der wet.

Commissie cassatie in het belang der wet

De procureur-generaal bij de Hoge Raad, mr. J.W. Fokkens is in maart 2009 gestart met een proefproject cassatie in het belang der wet in civiele zaken. Hij heeft daarvoor heeft hij een commissie ‘cassatie in het belang der wet’ ingesteld.  


De commissie bestaat uit:

  • mr. F.E. Vermeulen, advocaat te Amsterdam
  • mevr. mr. M.M. Olthof, senior-raadsheer gerechtshof Den Haag
  • prof. dr. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, hoogleraar Tilburg University
  • mr. A.F. Mollema, medewerker bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad (secretaris).


De commissie onderzoekt hoe een ruimere toepassing van het rechtsmiddel cassatie in het belang der wet kan worden bevorderd. Daarbij wordt de commissie graag geattendeerd op uitspraken in civiele zaken die zich eventueel zouden lenen voor een vordering tot cassatie in het belang der wet. De commissie nodigt een ieder daartoe uit. Van uitspraken in strafzaken, fiscale zaken en bestuursrechtelijke zaken kan de commissie geen kennis nemen.


Wilt u de commissie op een voor cassatie in het belang der wet geschikte uitspraak wijzen dan kunt u een bericht sturen aan de secretaris van de commissie cassatie in het belang der wet, mr. A.F. Mollema, Hoge Raad der Nederlanden, Postbus 20303, 2500 EH Den Haag.

Het negende verslag (pdf, 110,6 KB) van 2 oktober 2019.
Het achtste verslag (pdf, 281,2 KB) van 27 augustus 2018.
Het zevende verslag (pdf, 262,9 KB) van 6 oktober.
Het zesde verslag (pdf, 245,5 KB) 1 juli 2015 tot 1 juli 2016
Het vijfde verslag (pdf, 276,2 KB) 1 juli 2014 tot 1 juli 2015
Het vierde verslag (pdf, 182,9 KB) 1 juli 2013 tot 1 juli 2014.
Het derde verslag (pdf, 219,4 KB) van de commissie is hier te lezen.
Het tweede verslag (pdf, 21,6 KB) van de commissie is hier te lezen.
Het eerste verslag (pdf, 39,9 KB) van de commissie is hier te lezen.


Samenvattingen (pdf, 9,3 KB) van de ingestelde vorderingen.