Toezicht op Openbaar Ministerie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de Hoge Raad > Bijzondere taken HR en PG > Toezicht op Openbaar Ministerie

Eerste onderzoek naar strafbeschikking OM

Het OM heeft de procureur-generaal in 2011 gevraagd om het OM kritisch te volgen. Naar aanleiding hiervan heeft de procureur-generaal besloten anders inhoud te gaan geven aan de hem in art. 122 van de Wet op de rechterlijke organisatie toegekende toezichthoudende bevoegdheid . Dit door middel van onderzoeken naar de juridische kwaliteit van een deel van het werk van het OM. Het eerste onderzoek ging over de naleving van de wettelijke voorschriften bij het geven van OM-strafbeschikkingen. Het rapport van dit onderzoek ‘Beschikt en gewogen (pdf, 506,8 KB)’ is op 12 januari 2015 aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie.

 

 

Wat is strafbeschikking?

Om veel voorkomende misdrijven snel aan te pakken (lik op stuk), mag het Openbaar Ministerie zaken bestraffen zonder dat er een rechter aan te pas komt. Het gaat onder meer om diefstallen, mishandeling, rijden onder invloed,  wegrijden na een aanrijding. Het Openbaar Ministerie mag geldboetes, taakstraffen en ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. Als de verdachte het met de straf niet eens is kan hij daartegen verzet doen, waarna zijn zaak alsnog door de rechter wordt berecht.

 

 

Wat is er onderzocht?

De procureur-generaal  heeft onderzocht  of het OM zich aan de regels voor het opleggen van een strafbeschikking heeft gehouden. Daarin was de belangrijkste vraag of er genoeg bewijs was dat een verdachte inderdaad het feit had begaan waarvoor hij werd gestraft.

 

           

 

Conclusies onderzoek strafbeschikking

 

Genoeg bewijs?

Was er genoeg bewijs voor het OM om een boete op te leggen of het rijbewijs in te nemen? Uit het onderzoek bleek dat in maar liefst 8% van de zaken uit de ZSM- en de CVOM-zaakstroom  onvoldoende  bewijs aanwezig was voor een veroordeling.  Het is zeer twijfelachtig of die straffen wel terecht zijn opgelegd.

Bevoegde ambtenaren?

Andere voorbeelden van onregelmatigheden die de onderzoekers vonden: het is niet te controleren of de ambtenaar die de boete uitschreef wel bevoegd was om dat te doen. Ook bleek het Centraal Justitieel Incassobureau automatisch boetes uit te schrijven voor een aantal verkeersovertredingen, zonder dat er een medewerker naar had gekeken. Dit is tegen de wet.

Andere tekortkomingen?

Jeugdige verdachten werden niet van tevoren gehoord, terwijl dat wel verplicht is. Datum en naam van de beslisser op de strafbeschikking ontbraken. Ook dat is tegen de wet.

 

 

Reactie OM: verbeteringen doorgevoerd

Het Openbaar Ministerie heeft in reactie op het onderzoek een aantal verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld de invoering van een proces-verbaal met standaardvragen, zodat het bewijs beter wordt onderbouwd.

 

 

Vervolgonderzoek 2016

Het is de bedoeling dat het onderzoek naar de strafbeschikking in 2015 een vervolg krijgt. Dat zal gaan over verzet tegen de strafbeschikking en de beslissing van de rechter daarna.