Laden...

Toezicht verwerking persoonsgegevens gerechten en parket bij de Hoge Raad

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de Hoge Raad > Bijzondere taken HR en PG > Toezicht verwerking persoonsgegevens gerechten en parket bij de Hoge Raad

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft met ingang van 25 mei 2018 in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de gerechten en het parket bij de Hoge Raad.


De toezichthoudende rol van de PG bestaat onder meer uit het behandelen van klachten van betrokkenen die van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens door de gerechten of het parket bij de Hoge Raad inbreuk maakt op de AVG of de krachtens de richtlijn vastgestelde bepalingen. De PG zal jaarlijks, in het reguliere jaarverslag, verslag doen van zijn activiteiten en een lijst publiceren van de soorten klachten, gemelde inbreuken en de eventueel ingestelde vorderingen bij de Hoge Raad.


De toezichthoudende rol van de PG betreft niet het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de bestuursrechtelijke colleges. Daarvoor zal een andere regeling gelden.