Overzicht civiele zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de Hoge Raad > Overzicht mediazaken > Overzicht civiele zaken

 

Lopende zaken

 

               
       

 

    
 

 

 

                   

      

15/04163 MOULINSART S.A. / HERGÉ GENOOTSCHAP

Over auteursrechten Kuifje

Conclusie 23 december 2016.

 

             

 

14/01158 Geen Stijl media B.V. / Sanoma (Playboy)

Plaatsing uitsnede foto's en hyperlinks naar foto's op website (Geenstijl.nl) voorafgaand  aan publicatie in Playboy. Inbreuk op auteursrecht?

 

 

Afgedane zaken

           

 

15/03787 Nanada B.V. / Golden Earring

Over muziekuitgave rechten liedjes Golden Earring.

 

 

15/02186 Europese Octrooi Organisatie en de Staat / Vakbondsunie Europees Octrooibureau (VEOB) en Staff Union European Patent Office (SUEPO)

Is de Nederlandse rechter bevoegd in deze zaak? En zo ja, moet deze vakbond door het octrooibureau worden toegelaten? 

 

 

16/00921 Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders/de Staat

Compenseert de overgangstermijn die de financiële schade voor de pelsdierhouders moet beperken, ook individuele pelsdierhouders voldoende?

 

 

15/03791 Pretium / BNN en Vara

Was er in het programma Kassa sprake van onrechtmatig handelen tegen het telecombedrijf.
Gerechtshof Amsterdam oordeelde van niet. Pretium heeft cassatie ingesteld tegen dat oordeel.

 

 

15/02413 Vereniging HOLLANDA TÜRKIYELIISCILER BIRLIGI, stichtingen EURO-MEDITERRAAN CENTRUM MIGRATIE & ONTWIKKELING en INFORMATIE EN ONDERWIJS VOOR TURKEN / Staat

O.a: Is wetswijziging tot beëindiging van bekostiging lessen Turkse taal en cultuur in basisonderwijs in strijd met art. 2 Eerste Protocol EVRM (vrijheid van onderwijs)?

 

 

16/00551 en 16/00545 Oudbestuurders Maevita/Abvakabo FNV

Oud-bestuurders en toezichthouders Maevita in cassatie tegen uitspraak Ondernemingskamer, die heeft geoordeeld dat zij verantwoordelijk zijn voor wanbeleid/misstanden bij thuiszorgbedrijf Maevita.

 

 

15/00920 Care 4 Care Human Resources B.V./ Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Is bij Care 4 Care sprake van ‘uitzendovereenkomsten’ voor medisch personeel? Is daarvoor vereist dat zij een ‘allocatiefunctie’ op de arbeidsmarkt vervult?

 

 

15/02490 AMC / Caransa Groep B.V.

Contractenrecht. Over plan tot bouw zorghotel op AMC-terrein.

 

 

14/05660 Stichting Fortis Effect / Staat der Nederlanden

Was de onteigening van Fortis door de Nederlandse Staat onrechtmatig ten aanzien van de aandeelhouders van Fortis? Het hof wijst een aantal klachten van de Stichting tegen de Staat af. De Stichting heeft tegen beslissing beroep in cassatie ingesteld.

 

 

14/04914 en 14/04926 Particulieren / Dexia Nederland B.V.

Leidt beleggingsadvies door cliëntenremisier tot een andere schadeverdeling op de voet van art. 6:101 BW?

 

 

14/06313 Stichting Betaald Voetbal Vitesse-Arnhem / Provincie Gelderland

Vordering van nooddruftige voetbalvereniging en private financiers, die stellen te zijn afgegaan op uitlatingen van gedeputeerde over te verwachten (financiële) bijdrage van provincie aan reddingsplan.

 

 

15/01302 Staat c.s. / Gemeente Neerijnen c.s.

Staat in cassatie tegen schadevergoeding 5 ton aan gemeenten Neerrijnen, Geldermalsen, Maasdriel en Lingerwaal wegens schade door Apache-helikopter.