Overzicht fiscale zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de Hoge Raad > Overzicht mediazaken > Overzicht fiscale zaken

Lopende zaken 

 

 

15/04545

In geschil is of het recht op vrij verkeer van werknemers binnen de EU (art. 45 VwEU) de belanghebbende recht geeft op de volledige algemene heffingskorting, met name of art. 2.6a Regeling Wfsv migrerende werknemers zoals zij ongerechtvaardigd discrimineert.

 

 

15/05429 en 16/01382

Kolenbelasting.

 

 

15/05352

Grootschalige taxplanningstructuur van bankenconcern.

 

 

Afgedane zaken 

 

15/00148

Kan pensioenfonds worden beschouwd als ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ en zo in aanmerking komen voor btw-vrijstelling?

 

 

15/05836

Ontslagvergoeding; Besluit BNB 2008/9 gebaseerd op onderling overleg met Duitsland tot vermijding van dubbele niet-belasting van ontslagvergoedingen.

 

 

15/01994

Huur privéwoning als ondernemingskosten?

 

 

15/04492 en 14/05718

Mag gemeente precariorechten over gas- en electriciteitsleidingen heffen?

 

 

15/02880 Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

Naheffingen loonbelasting/vaststellen gebruikelijk loon DGA.

 

 

    
      

 

14/05020 Particulier / Staatssecretaris van Financiën

Bezwaar tegen belastingaanslag over onroerend goed (box 3 van de inkomstenbelasting).

 

 

15/01185 Provincie Zeeland / Staatssecretaris van Financiën

Provincie Zeeland vecht strafheffing vertrekpremie ambtenaren aan.