Laden...

Publicaties

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Reactie PG oproep VCAS

 


Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Met dit jaaroverzicht beoogt het rechtseenheidsoverleg inzicht te bieden in zijn werkwijze en in de kwesties die in het verslagjaar in het overleg aan de orde zijn geweest. Een kanttekening is daarbij op zijn plaats. Niet alle onderwerpen waarover uit het oogpunt van rechtseenheid afstemming is gewenst komen in het rechtseenheidsoverleg aan de orde.

 

Jaarverslag Hoge Raad

Jaarverslag 2019

In deze onzekere en zorgelijke tijd van het coronavirus verschijnt het jaarverslag van de Hoge Raad. Terugblikken op het afgelopen jaar en het daarover publiekelijk verantwoording afleggen is een bij de Hoge Raad jaarlijks terugkerende gebeurtenis aan het begin van de maand april.

 

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen in 2018. In de rubriek ‘2018 Uitgelicht’ gaat het over de positie van de Hoge Raad in de rechtsstaat en de drie kerntaken van de Hoge Raad: het bieden van individuele rechtsbescherming, het zorgen voor rechtseenheid en het bijdragen aan de rechtsontwikkeling.

Jaarverslag 2017

Met het jaarverslag wil de Hoge Raad publiekelijk verantwoording afleggen over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Het jaarverslag gaat ook over het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen in 2017.

 

 

Rapporten en adviezen

Lees de adviezen van de president van de Hoge Raad en de procureur-generaal indien en voorzover deze openbaar worden gemaakt.

>Alles uitklappen

 

Mijlpaalarresten