Laden...

Toelichting op rol reservisten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de Hoge Raad > Raad > Toelichting op rol reservisten

In de juridische vakliteratuur zijn vragen gerezen naar aanleiding van de rol van de zogenoemde reservisten bij de bespreking van zaken in raadkamer door raadsheren van de Hoge Raad. Naar aanleiding daarvan is het volgende vastgelegd over de werkwijze van de Hoge Raad.
Arresten van de Hoge Raad worden vastgesteld door een combinatie van drie of vijf raadsheren (‘de zetel’). Met het oog op het bewaken van de rechtseenheid binnen de kamer nemen de overige leden van de kamer (de ‘reservisten’) in de raadkamer deel aan de beraadslaging. Wanneer er sprake is van een zaak waarbij een van de leden van de kamer betrokkenheid heeft, door bijvoorbeeld familiebetrekkingen met een van de partijen of diens advocaat of door zijn/haar arbeidsverleden, dan neemt dat lid geen plaats in de zetel. Evenmin neemt een lid van de kamer in zo’n geval als reservist deel aan de beraadslaging in raadkamer. Hierbij geldt de Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties in de rechtspraak.