Wetenschappelijk medewerker sectie fiscaal

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de Hoge Raad > Werken bij > Wetenschappelijk medewerker sectie fiscaal

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden is als hoogste rechterlijke instantie in Nederland belast met de cassatierechtspraak op het gebied van het civiele recht, het strafrecht en het belastingrecht. De Hoge Raad is naast zijn taak en bevoegdheid op het gebied van de cassatierechtspraak door de wet belast met een aantal bijzondere taken. Aan de Hoge Raad is een parket verbonden, waarvan advocaten-generaal en de (plaatsvervangend) procureur-generaal deel uitmaken. De voornaamste taak van het parket is het geven van rechtsgeleerde adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. De directeur bedrijfsvoering is  onder meer verantwoordelijk voor de (juridisch-) wetenschappelijke ondersteuning aan de Hoge Raad en aan het parket.

         

 

Functie-inhoud

Het betreft een hoogwaardige (fiscaal-)juridische functie met perspectief. U werkt voor een van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad of voor de belastingkamer van de Hoge Raad. De kern van het werk is het schrijven van concept-conclusies of concept-arresten en het uitvoeren van het daarvoor benodigde (wetenschappelijke) onderzoek.

 

 

Functie-eisen

U beschikt over een aan een Nederlandse universiteit behaald doctoraal of master diploma fiscaal recht of fiscale economie. Publicaties en praktijkervaring strekken tot aanbeveling. Als u pas bent afgestudeerd kunt u in aanmerking komen indien u uitstekende studieresultaten heeft behaald.

 

 

Salaris

Salariëring vindt plaats aan de hand van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Afhankelijk van het aantal jaar werkervaring, kennis en opleiding zal inschaling plaatsvinden in schaal 11 met een maximumsalaris van € 4605,10  bruto per maand bij een volledige werkweek, exclusief 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Bij zes jaar relevante juridische werkervaring (waarvan ten minste één jaar bij de Hoge Raad) en goed functioneren kunt u, indien u beschikt over een doctoraal of masterdiploma van een universitaire opleiding, benoemd worden tot gerechtsauditeur (salariscategorie 11 voor rechterlijke ambtenaren) of worden ingedeeld in schaal 12 voor rijksambtenaren. Tevens biedt de Hoge Raad der Nederlanden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald ouderschapsverlof, een vervoersplan en de mogelijkheid om een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen (IKAP).

 

 

Informatie

Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij mevrouw mr. H.A.S. Dragtenstein, telefoonnummer 070-361 13 49 of mevrouw mr. dr. M. Schuver-Bravenboer, telefoonnummer 070-361 14 63 (medewerkers wetenschappelijk bureau) en/of mevrouw A.C.Y.H. Hijstek, telefoonnummer 070-361 13 92 (adviseur bedrijfsvoering P&O).

Voor informatie over de Hoge Raad, het parket en het wetenschappelijk bureau kunt u ook terecht op de website www.hogeraad.nl. 

 

 

Sollicitatie

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie, met curriculum vitae en cijferlijst, tot en met 21 januari 2016 sturen naar de Hoge Raad der Nederlanden, t.a.v. de stafunit P&O, o.v.v. vacature wb fiscaal, Postbus 20303, 2500 EH Den Haag.
De sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd op 2 en 4 februari 2016.


Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.