Laden...

Wetenschappelijk bureau

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Over de Hoge Raad > Wetenschappelijk bureau

Ondersteuning

De raadsheren van de Hoge Raad en de advocaten-generaal (AG's) van het parket bij de Hoge Raad worden in hun werkzaamheden ondersteund door het wetenschappelijk bureau (WB) van de Hoge Raad. De ondersteuning bestaat uit het analyseren van dossiers, het verzamelen van relevante literatuur en -jurisprudentie en het voorbereiden van conclusies of arresten. Een wetenschappelijk medewerker werkt voor de raad óf voor het parket.

 

 

Werken voor de raad

De raadsheren worden in het maken van arresten bijgestaan door medewerkers van het WB. Bij de straf- en fiscale sectie heeft iedere raadsheer in beginsel één medewerker tot zijn beschikking. Bij de civiele sectie ondersteunen twee ervaren medewerkers de raad. De medewerkers voor de raad verrichten vergelijkbaar onderzoek als de medewerkers voor het parket, hoewel hun onderzoek nauwer gebonden is aan het cassatieberoepschrift en de daarin gestelde klachten.

Werken voor het parket

In principe wordt iedere AG ondersteund door drie medewerkers bij het voorbereiden en schrijven van zijn of haar conclusies. De medewerker bestudeert het dossier en maakt een analyse van waar de zaak - in cassatie - om draait. Als helder is welke rechtsvragen moeten worden beantwoord, volgt het onderzoek, waarbij vakliteratuur, jurisprudentie en de wetgeschiedenis worden geraadpleegd.  De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een nota die het uitgangspunt voor de conclusie vormt.