Laden...

Veelgestelde vragen wetenschappelijk bureau

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de Hoge Raad > Wetenschappelijk bureau > Veelgestelde vragen wetenschappelijk bureau

 Veelgestelde vragen over het Wetenschappelijk Bureau

>Alles uitklappen
 • ​De leden van het wetenschappelijk bureau ondersteunen raad en parket bij het voorbereiden en opstellen van conclusies en arresten. Dit doen zij onder meer door het verrichten van dossieranalyse, het verzamelen van relevante literatuur en jurisprudentie en het opstellen van nota’s of concepten.

 • ​Als wetenschappelijk medewerker werk je bij (of voor) één van de drie secties bij de Hoge Raad. Dit betekent dat je in hoofdzaak met civiel-, straf- of belastingrecht bezig bent. Je werkzaamheden verricht je of voor de raad (je werkt voor de kamer), of voor het parket (je werkt voor een advocaat-generaal). Meestal werken wetenschappelijk medewerkers tijdens hun tijd bij de Hoge Raad afwisselend voor de raad als voor het parket. Bij de civiele sector werken echter vrijwel alle wetenschappelijk medewerkers voor het parket.

 • ​Medewerkers die voor de raad werken, bereiden concept arresten en bijbehorende notities voor. De medewerker schrijft een nota over de diverse juridische aspecten van de zaak. Tevens stelt hij een concept arrest op; dat product is de uitkomst van een samenspel met de raadsheer waarvoor hij of zij werkt, waarbij iedere raadsheer zijn of haar eigen werkwijze heeft. Na beraadslaging van de zaak in de raadkamer en vaststelling van de tekst van het arrest, zorgt de medewerker voor het opmaken van het uiteindelijke arrest.

 • ​Een medewerker die voor parket werkt, bereidt een zaak voor ten behoeve van zijn AG. De voorbereiding bestaat uit het analyseren van het dossier, het vaststellen van de (rechts)vragen die spelen en het jurisprudentie- en literatuur- en wetsgeschiedenisonderzoek. Het resultaat hiervan wordt neergelegd in een nota of concept-conclusie.

 • Een wetenschappelijk medewerker moet een aan een Nederlandse universiteit relevant doctoraal of master diploma hebben behaald. Voor zowel de civiele sectie als de strafsectie is een voltooide opleiding Nederlands recht vereist. Voor de fiscale sectie kan men ook in aanmerking komen indien men een opleiding fiscaal recht of fiscale economie heeft afgerond.

  Relevante praktijkervaring en/of publicaties strekken tot aanbeveling. Ook als men pas is afgestudeerd kan men in aanmerking komen, indien uitstekende studieresultaten zijn behaald.

 • ​Een wetenschappelijk medewerker moet een analytisch denkvermogen hebben, heel nauwkeurig zijn en goed kunnen schrijven. Verder moet hij/zij in staat zijn hoofd- van bijzaken te kunnen onderscheiden en snel te kunnen doordringen tot de kern van de zaak. Vanzelfsprekend dient een wetenschappelijk medewerker een wetenschappelijke interesse te hebben, maar ook blijk te geven van een maatschappelijke betrokkenheid.

 • ​De functie van wetenschappelijk medewerker is bedoeld voor jonge juristen (en fiscaal-economen) aan het begin van hun carrière. De meeste medewerkers hebben bij indiensttreding al een paar jaar werkervaring, maar sommigen komen rechtstreeks van de universiteit. Juridische werkervaring is dus geen vereiste, al is het wel belangrijk dat je beschikt over de juiste eigenschappen en kwaliteiten om een goede wetenschappelijk medewerker te (kunnen) zijn.

 • Veel leden van het wetenschappelijk bureau stromen door naar de rechterlijk macht, maar ook bij het openbaar ministerie, de advocatuur en universiteiten zijn oud-WB'ers werkzaam.

  Veel leden van het wetenschappelijk bureau stromen door naar de rechterlijk macht, maar ook bij het openbaar ministerie, de advocatuur en universiteiten zijn oud-WB'ers werkzaam.