Laden...

Digitale cassatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Onderhoud en storing

Aanpassingen aan het portaal worden gedaan op vaste onderhoudsmomenten. Op die momenten is het portaal niet beschikbaar. Houdt u hiermee rekening wat betreft het tijdig indienen van uw stukken.

 

Doorontwikkeling Mijn Zaak Hoge Raad

Het portaal voor digitaal procederen in cassatiezaken wordt regelmatig bijgewerkt. Meestal gaat het om technische verbeteringen waar u als gebruiker weinig van merkt. Wanneer er aanleiding toe is, worden wijzigingen toegelicht als doorontwikkeling van het portaal.

 

Belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken

Het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad is beschikbaar voor zaken bij de belastingkamer die gaan over een uitspraak die op of na 15 april 2020 is bekendgemaakt.

 

Digitaal procederen in belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken

Een animatie over de werking van het webportaal

 


Strafzaken

Via het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad kan digitaal geprocedeerd worden in strafzaken (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 cassatieberoep is ingesteld.

In overige strafzaken, te weten in geval van beschikkingen, internationale rechtshulp en in Caribische zaken, kan digitaal geprocedeerd worden wanneer daarin op of na 1 februari 2020 cassatieberoep is ingesteld. In herzieningsaanvragen en verzoeken tot nader onderzoek kan bij de strafsector van de Hoge Raad digitaal geprocedeerd worden wanneer de aanvraag of het verzoek op of na 1 februari 2020 wordt ingediend.

Het portaal is in deze zaken beschikbaar voor advocaten (via de advocatenpas of de gemachtigdenpas) en leden van de cassatiedesk van het Openbaar Ministerie (via eHerkenning).

 

Digitaal procederen in strafzaken

Een animatie over de werking van het webportaal


 

Civiele zaken

Sinds 1 maart 2017 wordt in civiele vorderingszaken digitaal geprocedeerd. Advocaten en de Hoge Raad gebruiken hiervoor het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. Procespartijen kunnen daar hun digitale dossier inzien. Alle civiele dagvaardingszaken waarin vóór 1 maart 2017 is gedagvaard, worden nog op papier behandeld. In de toekomst zal ook in verzoekzaken digitaal worden geprocedeerd.

 

Prejudiciële vragen in belastingzaken

Sinds medio 2016 kunnen partijen en derden in een fiscale prejudiciële procedure schriftelijke opmerkingen digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad.
Daarnaast zijn overzichten van fiscale en civiele prejudiciële vragen op het portaal te vinden.