Digitale cassatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Civiele zaken

Sinds 1 maart wordt er in civiele vorderingszaken digitaal geprocedeerd. Alle civiele vorderingszaken die vóór 1 maart zijn gestart (zaken waarin vóór 1 maart werd gedagvaard) zullen nog op papier worden behandeld. In de toekomst zal ook in verzoekzaken digitaal worden geprocedeerd.

 

 

 

  
    

 

 

 

Prejudiciële vragen in belastingzaken

Sinds medio 2016 kunnen partijen en derden in een fiscale  prejudiciële procedure opmerkingen digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid dat partijen in deze zaken via het portaal van de Hoge Raad hun dossier kunnen inzien en berichten kunnen versturen en ontvangen. In civiele prejudiciële procedures kan nog niet digitaal worden gewerkt. Wel staat er een overzicht van civiele prejudiciële vragen op het portaal.

 


 

Onderhoud en storing

Aanpassingen aan het portaal worden gedaan op vaste onderhoudsmomenten. Op die momenten is het portaal niet beschikbaar. Houdt u hiermee rekening wat betreft het tijdig indienen van uw stukken.