Laden...

Digitale cassatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Onderhoud en storing

Aanpassingen aan het portaal worden gedaan op vaste onderhoudsmomenten. Op die momenten is het portaal niet beschikbaar. Houdt u hiermee rekening wat betreft het tijdig indienen van uw stukken.

 

Doorontwikkeling Mijn Zaak Hoge Raad

Het portaal voor digitaal procederen in cassatiezaken wordt regelmatig bijgewerkt. Meestal gaat het om technische verbeteringen waar u als gebruiker weinig van merkt. Wanneer er aanleiding toe is, worden wijzigingen toegelicht als doorontwikkeling van het portaal.

 

Strafzaken

Via het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad kan digitaal geprocedeerd worden in strafzaken (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 cassatieberoep is ingesteld. In overige strafzaken, inclusief Caribische zaken, is digitaal procederen niet mogelijk. Het portaal is in dagvaardingszaken en ontnemingszaken beschikbaar voor advocaten en leden van de cassatiedesk van het Openbaar Ministerie. In de toekomst zal ook in andere soorten strafzaken digitaal geprocedeerd kunnen worden.

 

Digitaal Portaal

Bekijk de animatie over digitaal procederen in reguliere strafzaken en ontnemingszaken.


Civiele zaken

Sinds 1 maart 2017 wordt in civiele vorderingszaken digitaal geprocedeerd. Advocaten en de Hoge Raad gebruiken hiervoor het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. Procespartijen kunnen daar hun digitale dossier inzien. Alle civiele dagvaardingszaken waarin vóór 1 maart 2017 is gedagvaard, worden nog op papier behandeld. In de toekomst zal ook in verzoekzaken digitaal worden geprocedeerd.

 

Prejudiciële vragen in belastingzaken

Sinds medio 2016 kunnen partijen en derden in een fiscale prejudiciële procedure schriftelijke opmerkingen digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad.
Daarnaast zijn overzichten van fiscale en civiele prejudiciële vragen op het portaal te vinden.