Digitale cassatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Civiele zaken

Sinds 1 maart 2017 wordt in civiele vorderingszaken digitaal geprocedeerd. Alle civiele dagvaardingszaken die vóór 1 maart 2017 zijn gestart (zaken waarin vóór 1 maart 2017 is gedagvaard) zullen nog op papier worden behandeld. In de toekomst zal ook in verzoekzaken digitaal worden geprocedeerd.

 

 

 

  
    

 

 

 

Prejudiciële vragen in belastingzaken

Sinds medio 2016 kunnen partijen en derden in een fiscale prejudiciële procedure schriftelijke opmerkingen digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad.
Daarnaast zijn overzichten van fiscale en civiele prejudiciële vragen op het portaal te vinden.

 


 

Onderhoud en storing

Aanpassingen aan het portaal worden gedaan op vaste onderhoudsmomenten. Op die momenten is het portaal niet beschikbaar. Houdt u hiermee rekening wat betreft het tijdig indienen van uw stukken.

 

Doorontwikkeling Mijn Zaak Hoge Raad

Het portaal voor digitaal procederen in cassatiezaken wordt regelmatig bijgewerkt. Meestal gaat het om technische verbeteringen waar u als gebruiker weinig van merkt. Wanneer er aanleiding toe is, worden wijzigingen toegelicht als doorontwikkeling van het portaal.