Doorontwikkeling Mijn Zaak Hoge Raad

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de Hoge Raad > Digitale cassatie > Doorontwikkeling Mijn Zaak Hoge Raad

Het portaal Mijn Zaak Hoge Raad wordt regelmatig bijgewerkt. Wanneer een nieuwe versie van het portaal beschikbaar komt waarin bepaalde handelingen of schermen anders zijn dan u gewend bent, worden deze wijzigingen hieronder toegelicht.

28 augustus 2019

 • Civiele zaken: wanneer (nog) geen nieuwe rolstand bekend is, wordt bij het observeren van de zaak de laatst bekende rolstatus getoond.
 • Strafzaken: de naamweergave in de zaakaanduiding is zodanig aangepast dat het op de pagina ‘Zaken’ mogelijk is te sorteren op achternaam van de procespartij.
 • In het digitale dossier wordt op het tabblad ‘Zaakgegevens’ bij ‘Vorige instantie’ geen zittingsplaats meer getoond.

27 juni 2019

 • Notificaties: op de startpagina is de informatie onder ‘Betreft’ uitgebreid. Daar wordt nu het onderwerp van een bericht of de naam van een document vermeld. Deze vermelding is ook opgenomen in de tekst van de notificatiemail.
 • Strafzaken: op de pagina ‘Zaken’ is de kolom ‘Zaaksoort’ toegevoegd. Op het tabblad ‘Zaakgegevens’ is het zaaktype verwijderd.

29 mei 2019

 • Op de pagina ‘Zaken’ zijn de overzichten per rechtsgebied (tabblad) voorzien van een zoekfunctie. Binnen het tabblad van het geselecteerde rechtsgebied kan in het zakenoverzicht gezocht worden op namen en zaaknummers of gedeeltes daarvan.
 • Bij ‘Bijstand aanmelden’ in strafzaken zijn de stappen ‘Soort zaak’ en ‘Zaakgegevens’ niet meer op één scherm weergegeven, maar verdeeld over twee schermen.

26 maart 2019

 • Pdf-downloads van berichten zijn aangepast. Indien geen bijlagen aan een bericht zijn toegevoegd, wordt het onderdeel ‘Toegevoegde documenten’ in een pdf-download van een bericht niet meer getoond.

25 februari 2019

 • Het invoeren van een parketnummer bij ‘bijstand aanmelden’ in strafzaken is gebruiksvriendelijker geworden: de cijfers kunnen zonder liggende streepjes worden ingevoerd.
 • Indien een strafzaak al bij de Hoge Raad bekend is, hoeft een advocaat geen cassatieakte meer mee te sturen bij ‘bijstand aanmelden’. Deze wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van eerste bevindingen van advocaten die digitaal procederen in strafzaken.

31 januari 2019

 • Ook in zaken met de status ‘afgesloten’ is het mogelijk een bericht met eventuele bijlage(n) te versturen.

17 december 2018

 • Openstelling portaal voor digitaal procederen in reguliere strafzaken (dagvaardingen) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 cassatie wordt ingesteld.

8 december 2018

 • De uitstraling van het portaal is gewijzigd. Kleurgebruik is veranderd en actieknoppen zijn onder een rechtsgebied geplaatst. Dit is duidelijk zichtbaar op de startpagina en op de pagina zaken.
 • Bij 'procesvertegenwoordiging aanmelden' in een civiele zaak is de eerste vraag waarin een soort zaak gekozen moet worden, vervallen.
 • Alle documenten en berichten in een dossier zijn in één handeling te downloaden. In het digitaal dossier – tabblad 'Dossier Hoge Raad' – is een link toegevoegd om het dossier te downloaden.
 • In zaken die afgesloten zijn, wordt de status gewijzigd in 'afgesloten'. Dit is zichtbaar op de pagina 'Zaken' en in het digitaal dossier – tabblad 'Zaakgegevens'.
 • Zaken die langer dan een half jaar geleden zijn afgesloten, worden uit het portaal verwijderd.
 • In de overzichten op de pagina's 'Zaken' en 'Berichten' is de term 'Zaaknummer' vervangen door de term 'Dossier'.
 • De aanduiding 'Onbekend' die gebruikt wordt als een bericht nog niet in een digitaal dossier is geplaatst, is vervangen door de aanduiding 'Volgt'.

27 september 2018

 • De vormgeving van de inlogpagina is verbeterd en de afbeelding van de Advocatenpas is geactualiseerd.
 • In de kop van berichten is de aanduiding "Berichtsoort: Bericht" verwijderd.

27 maart 2018

 • Elk bericht leidt tot één notificatie, ongeacht het aantal eventueel bijgevoegde documenten.
 • Er wordt geen notificatie verzonden naar de indiener van een bericht.
 • Sorteren op bericht en document is mogelijk gemaakt.
 • Zaakaanduiding op basis van partijnamen is toegevoegd boven het digitale dossier en boven ontvangstbevestigingen.
 • In een geopend bericht (vanuit de berichtenpagina) is het mogelijk gemaakt om door te gaan naar het vorige of volgende bericht.
 • In het berichtenformulier zijn opties toegevoegd c.q. duidelijker geplaatst: fourneert dossier vorige instantie; dient bewijs van toevoeging in; dient afschrift exploot in; dient uitspraken vorige instantie(s) in.

25 januari 2018

 • Bij het aanhangig maken van een civiele vorderingszaak is een veld ‘Overige uitspraken’ toegevoegd ten behoeve van het indienen van niet-bestreden uitspraken.
 • Profielnaam advocaten komt overeen met voorkeursinstellingen bij NOvA.
 • Gedurende twee werkdagen voorafgaand aan gepland onderhoud verschijnt hierover een melding in het portaal.

20 januari 2018

 • Beveiligingsupdate waardoor het portaal niet meer bereikbaar is via Windows XP en Vista en oude versies van Safari en Android.