Reglementen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens rechtspraak

Formulier klacht verwerking persoonsgegevens / Formulier melding datalek

Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de verwerking van uw persoonsgegevens door de gerechten bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie (rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad) en het parket bij de Hoge Raad in het kader van de uitoefening van hun gerechtelijke taken.

Formulier rechten betrokkene

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Hoge Raad of het parket bij de Hoge Raad

Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden

Protocol deelname aan behandeling en beraadslaging van de Hoge Raad der Nederlanden

In dit protocol zijn de uitgangspunten neergelegd die de Hoge Raad hanteert bij de deelname van zijn leden aan de behandeling van zaken en de beraadslaging daarover.

Aldus vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden op 28 augustus 2017.

 

Reglement van inwendige dienst van de Hoge Raad der Nederlanden

Ex art. 75 lid 4 Wet op de rechterlijke organisatie over de indeling en bevoegdheden van de verschillende kamers van de Hoge Raad.

 

Klachtenregeling Hoge Raad der Nederlanden

 

Klachtregeling directie bedrijfsvoering Hoge Raad der Nederlanden

 

Klachtenregeling van het parket van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

 

Ingetrokken procesreglementen