Model aanbiedingsbrief

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Reglementen > Model aanbiedingsbrief
  1. Hierbij zend ik U de cassatiedagvaarding/het cassatierekest in de zaak van:
  2. Het beroep betreft de volgende uitspraak/uitspraken:
  3. Voor zover in cassatie nog van belang gaat de zaak – zeer kort samengevat – over het volgende:
  4. Voor zover mij bekend is er wel/geen samenhang met andere zaken die in cassatie zijn of worden aangebracht. Wel, namelijk ..
  5. Met betrekking tot de noodzaak van een spoedige afdoening geldt (keuze omcirkelen):
    a) dat gevraagd zal worden om een datum voor schriftelijke toelichting op verkorte termijn;
    b) dat in overleg tussen partijen gevraagd wordt om toepassing van het versneld regiem in cassatie (alleen dagvaarding en conclusie van antwoord).