Over het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksLandelijke diensten > LDCR > Over het Landelijk Dienstencentrum

Eén dienstencentrum voor de Rechtspraak

Alle gerechten en andere rechtspraakinstanties (IVO Rechtspraak, SSR en de Raad voor de rechtspraak) sturen het Landelijk Dienstencentrum via een 'raad van opdrachtgevers' aan.

Deze raad van opdrachtgevers bestaat uit bestuursleden van de gerechten en de instanties. Daarnaast buigt een gebruikersraad zich over de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad voor de rechtspraak is eindverantwoordelijk.

Bent u ontevreden over de gang van zaken binnen het LDCR? U kunt een klacht indienen.

 

Taken Dienstencentrum Rechtspraak

Denk hierbij aan:

  • Financiële administratie
  • Inkoop
  • Inning van griffierechten en proceskostenveroordelingen
  • Advies op het gebied van HRM
  • Arbeidsmarktcommunicatie en een recruitmentsite
  • Informatievoorziening

Missie en visie

Lees in onze missie en visie waar het Landelijk Dienstencentrum voor staat.

Klaar voor de toekomst

Met de oprichting van het LDCR is een stap gezet naar een bedrijfsvoering van de Rechtspraak die innovatiever en efficiënter is ingericht om klaar te zijn voor de toekomst.