Laden...

Bilaterale samenwerking

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Beleid prioriteitslanden

De Raad voor de rechtspraak ontvangt veelvuldig verzoeken vanuit verschillende landen om samen te werken. Om de beperkte capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten heeft de Raad prioriteitslandenbeleid ontwikkeld. De prioriteitslanden, waarmee actief aan een duurzame relatie wordt gewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van inzet van experts bij projecten en het stimuleren van uitwisselingsprogramma's, zijn Roemenië, Suriname en Turkije. Verder zijn er zogenaamde aandachtslanden, waarmee op een lager ambitieniveau wordt samengewerkt. Dit zijn de potentiële en kandidaat lidstaten van de EU, Indonesië en Marokko. Voor overige landen wordt enkel een standaardpresentatie over de Rechtspraak en eventueel een bezoek aan een gerecht georganiseerd.

 

Twinning

Twinning (europa.eu)(vertaling vanuit het Engels: koppeling) is één van de belangrijkste “Institution building” programma’s van de Europese Unie en werd in 1998 door de Europese Commissie gelanceerd. Doel van Twinning is de begunstigde landen (kandidaat- en potentiële lidstaten voor de EU) te helpen bij de uitbouw van een moderne en efficiënte overheid, zodat deze in staat is het Europees Gemeenschapsrecht (acquis communautaire) te implementeren. Bij Twinning werken nationale experts van de lidstaten nauw samen met hun collega’s in het begunstigde land om de nodige hervormingen door te voeren.

De Raad voor de rechtspraak is momenteel betrokken bij een Twinning project onder leiding van Duitsland over 'the Judiciary and the Media' in Turkije. Er zal eerst een aantal studiebezoeken aan Nederland worden gebracht en later dit jaar zullen in Turkije rechters getraind worden over de rol van de media en de omgang daarmee.

 

Projecten

Ook buiten het kader van de Twinning programma's van de Europese Unie draagt de Raad bij aan projecten in het buitenland door het zoeken en leveren van experts vanuit de Rechtspraak voor onder meer trainingen, seminars en wetgevingsadvisering. De Raad werkt in dat kader nauw samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken, maar ook met organisaties die zich zelfstandig bezig houden met rechtstaatopbouw elders in de wereld, zoals bijvoorbeeld het Centre for International Legal Cooperation (cilc.nl) en het Netherlands Helsinki Committee (nhc.nl) .

 

Studiebezoeken

De Raad ontvangt regelmatig buitenlandse delegaties voor studiebezoeken. Dit gebeurt vaak in het kader van reeds bestaande samenwerkingsverbanden zoals Twinnings, trainingen of andere internationale projecten, maar ook op incidentele basis ontvangt de Raad vele verzoeken. In overleg met andere betrokken organisaties bekijkt de Raad of aan het verzoek kan worden voldaan en wat een geschikt programma is. De Raad maakt daarbij gebruik van dit bezoekersformulier (pdf, 621,8 KB).

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum