Jaarverslag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Illustratieve afbeelding wetboeken

Jaarverslag 2015

Kenmerkend voor 2015 was dat er door de 7.500 gerechtsambtenaren en 2.450 rechters
en raadsheren veel ‘extra’ werk is verricht, naast het rechtspreken in 1,7 miljoen rechtszaken.

Veel tijd en aandacht ging met name uit naar het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie.

Ook op vakinhoudelijk gebied zat de Rechtspraak niet stil. In alle rechtsgebieden worden, of zijn al, zogenoemde professionele standaarden ontwikkeld.