Laden...

Nieuwe standaarden bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKwaliteit van de rechtspraak > Doorlooptijden in beweging > Nieuwe standaarden bestuursrecht

Termijnen binnen bestuursrecht

Onderstaand de standaarden die ontwikkeld zijn door de betrokken collega’s van bestuursrecht. Hun uitgebreide voorstel, inclusief toelichting op de gekozen termijnen, is opgenomen in bijlage 4.1 (pdf, 1,6 MB). Het betreft maximum termijnen die in specifieke zaken ook korter kunnen uitvallen (bijvoorbeeld wanneer partijen snel hun stukken indienen).

Stroomschema Bestuur algemeen (1e aanleg) Bestuur algemeen (1e aanleg)

 


Stroomschema Belasting (1e aanleg)  Belasting (1e aanleg

 


Stroomdiagram CRvB (hoger beroep) CRvB (hoger beroep)

 


CBb (1e en enige aanleg en hoger beroep - Nb. 60/40 regel i.p.v. 80/20 regel) CBb (1e en enige aanleg en hoger beroep - Nb. 60/40 regel i.p.v. 80/20 regel)

 


Stroomdiagram Belasting hoger beroep Belasting hoger beroep

 


stroomdiagram Asiel Asiel

 


Stroomdiagram Bewaring Bewaring

 


Stroomdiagram Voorlopige voorzieningen Voorlopige voorzieningen

 


Stroomdiagram Kennelijke uitspraken en verzet Kennelijke uitspraken en verzet

 Aanvullende processtappen

Daarnaast kunnen verschillende incidenten of (deel)procedures de reguliere procedure aanzienlijk verlengen. Daarom is het voorstel om de volgende gebeurtenissen als aparte ‘aanvullende processtappen’ te registreren. Voor elke aanvullende processtap geldt (voor zover mogelijk) ook een aparte standaard. Deze vormen een ‘opslag’ op de reguliere doorlooptijd standaard. Bijvoorbeeld: in een bestuur algemeen zaken (EK) geldt een standaard van maximaal 20 weken. Wanneer in deze procedure een bestuurlijke lus voorkomt wordt de nagestreefde doorlooptijd maximaal 20 weken + 6 maanden.

Aanvullende processtappen bestuur 1e aanleg

ProcesstapNorm
Deskundigenonderzoek+ 6 tot 9 maanden
Bestuurlijke lus+ 6 maanden
Opgelegde zaken (statuscode 99), bijv. i.v.m. prejucidiële vragenniet te normeren
Megazakenniet te normeren

Aanvullende processtappen CRvB, CBb en belasting hoger beroep

ProcesstapNorm
Deskundigenonderzoek+ 6 tot 9 maanden
Bestuurlijke lus+ 6 maanden
Opgelegde zaken (statuscode 99), bijv. i.v.m. prejucidiële vragenniet te normeren