Laden...

Nieuwe standaarden familie- en jeugdrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKwaliteit van de rechtspraak > Doorlooptijden in beweging > Nieuwe standaarden familie- en jeugdrecht

Termijnen binnen familie- en jeugdrecht

Onderstaand de standaarden die ontwikkeld zijn door de betrokken collega’s van familie- en jeugdrecht. Hun uitgebreide voorstel, inclusief toelichting op de gekozen termijnen, is opgenomen in bijlage 4.2 (pdf, 1,6 MB). Het betreft maximum termijnen die in specifieke zaken ook korter kunnen uitvallen (bijvoorbeeld wanneer partijen snel hun stukken indienen).

Stroomdiagram Reguliere verzoekschriftprocedures (echtscheiding, gezag (met uitzondering van geschillen ex...) Reguliere verzoekschriftprocedures (echtscheiding, gezag (met uitzondering van geschillen ex art. 1:253a BW), omgang, adoptie, alimentatie en bijstandsverhaal; in hoger beroep ook CBM-verzoeken)

 


 

Jeugdbeschermingszaken: verzoeken 1e ondertoezichtstellingJeugdbeschermingszaken: verzoeken 1e ondertoezichtstelling

 


 

Jeugdbeschermingszaken: overige verzoeken ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsingJeugdbeschermingszaken: overige verzoeken ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing

 


 

Jeugdbeschermingszaken in hoger beroep Jeugdbeschermingszaken in hoger beroep

 


 

Geschillen ouderlijk gezagGeschillen ouderlijk gezag

 


 

Voorlopige voorzieningenproceduresVoorlopige voorzieningenprocedures

 Aanvullende processtappen

Daarnaast kunnen verschillende incidenten of (deel)procedures de reguliere procedure aanzienlijk verlengen. Daarom is het voorstel om de volgende gebeurtenissen als aparte ‘aanvullende processtappen’ te registreren. Voor elke aanvullende processtap geldt (voor zover mogelijk) ook een aparte standaard. Deze vormen een ‘opslag’ op de reguliere doorlooptijd standaard. Bijvoorbeeld: in een reguliere verzoekschriftprocedure eerste aanleg geldt een standaard van maximaal 30 weken. Wanneer in deze procedure moet worden aangehouden vanwege mediation wordt de nagestreefde doorlooptijd maximaal 30 weken + 4 maanden.

Standaarden voor overige zaakstromen

ProcesstapNorm
Gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingmaximaal 3 weken
Referente / verstekzakenmaximaal 3 weken

Aanvullende processtappen reguliere verzoekschriftprocedures

ProcesstapNorm
Zelfstandig verzoek / incidenteel appel+ 4 weken
Aanhouding wegens omvangrijk verweer of zelfstandig verzoek kort voor zitting+ 6 weken
Aanhouding wegens raadsonderzoek+ 4 maanden
Aanhouding wegens omgangsbegeleiding+ 6 maanden
Aanhouding wegens ouderschapsonderzoek+ 6 tot 9 maanden
Aanhouding wegens mediation+ 4 maanden
Aanhouding wegens DNA-onderzoek+ 3 maanden
Aanhouding wegens benoeming bijzondere curator+ 3 maanden
Aanhouding wegens benoeming deskundigen+ 6 maanden
Aanhouding wegens benoeming makelaar+ 3 maanden
Aanhouding wegens benoeming accountant+ 9 maanden
Aanhouding wegens horen getuigen+ 3 tot 6 maanden
Zitting bij gemeenschappelijk verzoek echtscheiding+ 6 weken
Internationaal privaatrecht+ 1 maand