Laden...

Nieuwe standaarden toezicht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Termijnen binnen toezicht

Onderstaand de standaarden die ontwikkeld zijn door de betrokken collega’s van toezicht. Hun uitgebreide voorstel, inclusief toelichting op de gekozen termijnen, is opgenomen in bijlage 4.5 (pdf, 1,6 MB). Het betreft maximum termijnen die in specifieke zaken ook korter kunnen uitvallen (bijvoorbeeld wanneer partijen snel hun stukken indienen).

Verzoekschriften Curatele, Bewind en Mentorschap (CBM) Verzoekschriften Curatele, Bewind en Mentorschap (CBM)

 


 

Verzoekschriften faillissementen (eigen aangifte) Verzoekschriften faillissementen (eigen aangifte)

 


 

Verzoekschriften WSNP Verzoekschriften Wsnp

 


 

CBM boedelbeschrijving CBM | boedelbeschrijving

 


 

CBM periodieke rekening en verantwoording CBM | periodieke rekening en verantwoording

 


 

CBM eindrekening en verantwoordingCBM | eindrekening en verantwoording

 


 

CBM machtigingsverzoek CBM | machtigingsverzoek

 


Faillissementen duur toezicht 
Faillissementen | duur toezicht

 


Aanvullende processtappen

Daarnaast kunnen verschillende incidenten of (deel)procedures de reguliere procedure aanzienlijk verlengen. Daarom is het voorstel om de volgende gebeurtenissen als aparte ‘aanvullende processtappen’ te registreren. Voor elke aanvullende processtap geldt (voor zover mogelijk) ook een aparte standaard. Deze vormen een ‘opslag’ op de reguliere doorlooptijd standaard.

Standaarden voor overige zaakstromen

ProcesstapOpslag
Verzoekschriften faillissementen (rekesten)hele zaakstroom niet te normeren, maar wel: maximaal 2 dagen uitspraak na zitting
Uitspraak die uit een zitting tijdens de afwikkeling van een faillissement volgtmaximaal 1 week uitspraak na zitting

Aanvullende processtappen CBM | verslagen (boedelbeschrijving, periodieke R&V en eind-R&V)

ProcesstapOpslag
Opvragen aanvullende informatie+ 10 weken (indicatie)

Aanvullende processtappen faillissementen | duur toezicht

ProcesstapOpslag
Civiele procedures (vereffening)+ meerdere maanden en volledig afhankelijk van doorlooptijd bij handel + aard/omvang van de procedure (speelt in 10-15% van de zaken)
Zitting (akkoord, omzetting Wsnp, verzet tegen uitdelingslijst) of verificatievergadering (vereffening)+ enkele weken (wordt snel gepland)