Laden...

Maatschappelijk effectieve rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKwaliteit van de rechtspraak > Innovatie binnen de rechtspraak > Maatschappelijk effectieve rechtspraak

Wat is maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER)?

illustratieve afbeelding van spreekuurrechter 
 
 

Goede rechtspraak bestaat niet alleen uit juridische knopen doorhakken. Goede rechtspraak is ook, waar dat kan en gepast is, proberen de problemen van de mensen in de samenleving écht op te lossen. Nu zitten soms wetten en regels in de weg en lopen mensen tegen juridische muren op. Daar wil de Rechtspraak wat aan doen. Onder de noemer maatschappelijk effectieve rechtspraak zijn door het hele land ideeën bedacht en in praktijk gebracht die ervoor zorgen dat het werk van de rechter zoveel mogelijk effect heeft.

 

Experimenten maatschappelijk effectieve rechtspraak

Waarom?

Met maatschappelijk effectieve rechtspraak wil de Rechtspraak zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van rechtzoekenden, in een (en hun) bredere maatschappelijke context.

Centraal en decentraal worden projecten gestart, met als doel om het werk van de rechter zoveel mogelijk effect te laten hebben.

illustratieve afbeelding met uitleg over MER

 

De samenleving van nu is niet dezelfde als die van enkele decennia geleden, mede door individualisering en informatisering. Een groeiende groep mensen krijgt echter steeds vaker te maken met een opeenstapeling van problemen: problemen op het werk, schulden, ruzie met overheidsinstanties en ook relatieproblemen. Het gaat om een deel van de bevolking dat niet langer meer bij machte is om deze problemen zelfstandig het hoofd te bieden. De Rechtspraak wil, in een samenwerking met de lokale overheid, bijdragen aan vermindering van de problematiek van deze groep rechtzoekenden.

Probleemoplossend strafrecht

Het plegen van strafbare feiten staat in veel gevallen niet op zich en daders hebben vaak te maken met onderliggende problematiek. Strafrechtelijke interventies leiden daarom niet altijd tot de bedoelde gedragsverandering, omdat de onderliggende problematiek daarmee niet voldoende wordt aangepakt. Tegen deze achtergrond initieert de Rechtspraak initiatieven voor meer probleemoplossend strafrecht.

Voorbeelden van initiatieven: Wijkrechtspraak Rotterdam Zuid, Huis van het recht (rechtbank Limburg), Wijkrechtspraak Oost-Brabant en Schuldenrechter (rechtbank Rotterdam).

Nog te vaak vormt een echtscheiding het begin van een felle strijd die soms jaren kan duren. Het gebeurt daarbij regelmatig dat kinderen inzet van de strijd worden. Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 kinderen te maken met de praktische, financiële en emotionele gevolgen van echtscheiding. In 10 tot 20% van de gevallen komen kinderen ernstig in de knel. De Rechtspraak wil zich inzetten voor initiatieven die eraan bijdragen dat scheidingen minder conflicten opleveren en waarbij kinderen niet beschadigd worden.

Bij alle gerechten zijn er afspraken gemaakt met gemeenten, zodat in het hele land rechters strijdende ouders naar vergelijkbaar hulpaanbod kunnen verwijzen. Ook is de regierol van de rechter verstevigd, waarbij de behandeling van een echtscheidingsprocedure in handen van één rechter blijft en de diverse aspecten van de procedure zoveel mogelijk in onderlinge samenhang worden behandeld. Verder starten de rechtbank Oost-Brabant en Den Haag met een alternatieve procedure die gericht is op de-escalatie, snelheid en goede afstemming met hulpverlening.

Het aantal mensen in de samenleving dat door lichamelijke en/of geestelijke oorzaken of vanwege sociale factoren hun eigen geldzaken niet meer goed kunnen regelen en daardoor onder bewind worden geplaatst, neemt sterk toe. De samenleving mag verwachten dat de Rechtspraak erop toeziet dat de bewindvoerders kwalitatief goed werk leveren en ingrijpt als dat niet het geval is. Daarom investeert de Rechtspraak in de kwaliteit van toezicht.

Voorbeelden van initiatieven: Het landelijk kwaliteitsbureau CBM.

Ook wordt er geïnvesteerd in betere ondersteuning van particuliere bewindvoerders.

Niet alle geschillen die zich potentieel zouden lenen voor beslechting door de rechter komen daadwerkelijk bij de rechtspraak terecht. Soms hebben rechtzoekenden in een zaak baat bij een rechterlijke beslissing en wordt de gang naar rechter toch vermeden. Redenen zijn de kosten, de duur en onzekerheid over de uitkomst. De Rechtspraak zet zich daarom in om te kijken hoe toegang tot de civiele rechter vergroot kan worden.

Voorbeelden van initiatieven: De Spreekuurrechter (afgerond), en de Overleg rechter.

Ook wordt volop geïnvesteerd in het beter toegankelijk maken van de rechtspraak via digitale middelen.

Folder maatschappelijk effectieve rechtspraak

Zoals u hierboven op deze pagina leest, zijn er vier thema's die met prioriteit worden opgepakt om bij te dragen aan de oplossing van problemen van rechtzoekenden én samenleving:

  • multiproblematiek en schulden,
  • complexe echtscheidingen (vechtscheidingen),
  • toezicht op bewind en
  • toegang tot het recht.

Daarnaast vinden er sinds 2018 ook enkele pilots plaats die (mede) binnen het strafrecht vallen (probleemoplossend strafrecht).

Dit alles is opgenomen in de folder maatschappelijk effectieve rechtspraak. Via onderstaande link opent u de folder in PDF, die u vervolgens kunt printen.

 

Achtergrondinformatie

 

Experimenten met laagdrempelige rechtspraak gaan nieuwe fase in

Experimenten met een eenvoudige, snelle en goedkope gang naar de rechter gaan een nieuwe fase in. Verschillende rechtbanken bieden mensen met alledaagse problemen (burenruzies of conflicten tussen huurder en huisbaas bijvoorbeeld) de kans om hun zaak voor te leggen aan een rechter die helpt bij het zoeken naar een oplossing. Dat kan alleen als beide partijen vrijwillig meedoen, wat vaak niet lukt. Dankzij een wetswijziging kunnen de Rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe, verplichte procedure voorbereiden. Het streven is dat die in de zomer van 2021 van start gaat.

 

Nieuws over dit onderwerp - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws over dit onderwerp

 

 

‘Mooi om mensen met problematische schulden op weg te helpen’‘Mooi om mensen met problematische schulden op weg te helpen’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Mooi-om-mensen-met-problematische-schulden-op-weg-te-helpen.aspxDen Haag2-2-2022 23:00:00'Het is een last die van ze af valt.' Dat zegt Bianca Rooding, schuldenfunctionaris bij de rechtbank Limburg. Zij komt in beeld als de rechter vermoedt dat de gedaagde problematische schulden heeft.<p>'Het is een last die van ze af valt. Ze zijn vaak opgelucht dat ze hun verhaal kwijt kunnen en wellicht hulp krijgen.' Dat zegt Bianca Rooding, schuldenfunctionaris bij de rechtbank Limburg. Zij komt in beeld als de rechter vermoedt dat de gedaagde problematische schulden heeft. Een pilot hierover liep behalve in Limburg ook bij de rechtbanken Rotterdam en Den Haag. In totaal zijn een paar honderd mensen doorverwezen. Rooding: 'Dat vind ik mooi.'<br></p>
Experimenten met laagdrempelige rechtspraak gaan nieuwe fase inExperimenten met laagdrempelige rechtspraak gaan nieuwe fase inhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Experimenten-met-laagdrempelige-rechtspraak-gaan-nieuwe-fase-in.aspxDen Haag16-11-2020 23:00:00<p>Experimenten met een eenvoudige, snelle en goedkope gang naar de rechter gaan een nieuwe fase in. Verschillende rechtbanken bieden mensen met alledaagse problemen (burenruzies of conflicten tussen huurder en huisbaas bijvoorbeeld) de kans om hun zaak voor te leggen aan een rechter die helpt bij het zoeken naar een oplossing. Dat kan alleen als beide partijen vrijwillig meedoen, wat vaak niet lukt. Dankzij een wetswijziging kunnen de Rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid nu een nieuwe, verplichte procedure voorbereiden. Het streven is dat die proef volgende zomer van start gaat, <a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/kamerstukken/2020/11/17/tk-maatschappelijk-effectieve-rechtspraak-en-innovatie">schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) </a>vandaag aan de Tweede Kamer. </p>
Combinatiezitting straf- en civiele zaken maakt onderliggende problemen huiselijk geweld beter zichtbaarCombinatiezitting straf- en civiele zaken maakt onderliggende problemen huiselijk geweld beter zichtbaarhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Combinatiezitting-straf--en-civiele-zaken-maakt-onderliggende-problemen-huiselijk-geweld-beter-zichtbaar.aspxDen Haag4-11-2020 23:00:00Door in strafzaken over huiselijk geweld ook onderliggende problematiek te betrekken in plaats van alleen het geweldsdelict te behandelen, kan een herhaling of escalatie van het geweld mogelijk beter worden voorkomen. <p>Door in strafzaken over huiselijk geweld ook onderliggende problematiek te betrekken in plaats van alleen het geweldsdelict te behandelen, kan een herhaling of escalatie van het geweld mogelijk beter worden voorkomen. Zo blijkt uit een tussenevaluatie van de pilot ‘Geïntegreerde aanpak huiselijk geweld’ van de rechtbank Rotterdam. Daarin werkt zij samen met het Zorg- en Veiligheidshuis, een organisatie waarin gemeenten, politie en justitie, de reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdbeschermingsorganisaties hun krachten hebben gebundeld. In ‘combizittingen’ worden in de pilot straf- en civiele zaken (familie en jeugdrecht) gecombineerd, zodat meerdere problemen van een gezin tegelijk kunnen worden aangepakt.</p>

Meer informatie

Neem voor meer informatie over MER contact op via pip@rechtspraak.nl

Wij beantwoorden uw vraag binnen vijf werkdagen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.