Laden...

Nieuws maatschappelijk effectieve rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksInnovatie binnen de rechtspraak > Maatschappelijk effectieve rechtspraak > Nieuws maatschappelijk effectieve rechtspraak

Nieuws maatschappelijk effectieve rechtspraak - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws maatschappelijk effectieve rechtspraak

 

 

‘Mooi om mensen met problematische schulden op weg te helpen’‘Mooi om mensen met problematische schulden op weg te helpen’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Mooi-om-mensen-met-problematische-schulden-op-weg-te-helpen.aspxDen Haag2-2-2022 23:00:00'Het is een last die van ze af valt.' Dat zegt Bianca Rooding, schuldenfunctionaris bij de rechtbank Limburg. Zij komt in beeld als de rechter vermoedt dat de gedaagde problematische schulden heeft.<p>'Het is een last die van ze af valt. Ze zijn vaak opgelucht dat ze hun verhaal kwijt kunnen en wellicht hulp krijgen.' Dat zegt Bianca Rooding, schuldenfunctionaris bij de rechtbank Limburg. Zij komt in beeld als de rechter vermoedt dat de gedaagde problematische schulden heeft. Een pilot hierover liep behalve in Limburg ook bij de rechtbanken Rotterdam en Den Haag. In totaal zijn een paar honderd mensen doorverwezen. Rooding: 'Dat vind ik mooi.'<br></p>
Experimenten met laagdrempelige rechtspraak gaan nieuwe fase inExperimenten met laagdrempelige rechtspraak gaan nieuwe fase inhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Experimenten-met-laagdrempelige-rechtspraak-gaan-nieuwe-fase-in.aspxDen Haag16-11-2020 23:00:00<p>Experimenten met een eenvoudige, snelle en goedkope gang naar de rechter gaan een nieuwe fase in. Verschillende rechtbanken bieden mensen met alledaagse problemen (burenruzies of conflicten tussen huurder en huisbaas bijvoorbeeld) de kans om hun zaak voor te leggen aan een rechter die helpt bij het zoeken naar een oplossing. Dat kan alleen als beide partijen vrijwillig meedoen, wat vaak niet lukt. Dankzij een wetswijziging kunnen de Rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid nu een nieuwe, verplichte procedure voorbereiden. Het streven is dat die proef volgende zomer van start gaat, <a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/kamerstukken/2020/11/17/tk-maatschappelijk-effectieve-rechtspraak-en-innovatie">schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) </a>vandaag aan de Tweede Kamer. </p>
Combinatiezitting straf- en civiele zaken maakt onderliggende problemen huiselijk geweld beter zichtbaarCombinatiezitting straf- en civiele zaken maakt onderliggende problemen huiselijk geweld beter zichtbaarhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Combinatiezitting-straf--en-civiele-zaken-maakt-onderliggende-problemen-huiselijk-geweld-beter-zichtbaar.aspxDen Haag4-11-2020 23:00:00Door in strafzaken over huiselijk geweld ook onderliggende problematiek te betrekken in plaats van alleen het geweldsdelict te behandelen, kan een herhaling of escalatie van het geweld mogelijk beter worden voorkomen. <p>Door in strafzaken over huiselijk geweld ook onderliggende problematiek te betrekken in plaats van alleen het geweldsdelict te behandelen, kan een herhaling of escalatie van het geweld mogelijk beter worden voorkomen. Zo blijkt uit een tussenevaluatie van de pilot ‘Geïntegreerde aanpak huiselijk geweld’ van de rechtbank Rotterdam. Daarin werkt zij samen met het Zorg- en Veiligheidshuis, een organisatie waarin gemeenten, politie en justitie, de reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdbeschermingsorganisaties hun krachten hebben gebundeld. In ‘combizittingen’ worden in de pilot straf- en civiele zaken (familie en jeugdrecht) gecombineerd, zodat meerdere problemen van een gezin tegelijk kunnen worden aangepakt.</p>
Wijkrechtspraak (alsnog) van start in Rotterdam-ZuidWijkrechtspraak (alsnog) van start in Rotterdam-Zuidhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Wijkrechtspraak-alsnog-van-start-in-Rotterdam-Zuid.aspxRotterdam30-7-2020 22:00:00<p>Gisteren was de eerste zitting van het project Wijkrechtspraak. De zitting was niet op de rechtbank maar op de speciaal ingerichte ‘zittingslocatie’ aan de Hillevliet 90 in Rotterdam –Zuid. En dat is midden in de wijk!<br><br></p>
'Wijk- en regelrechter vergroten toegankelijkheid rechtspraak''Wijk- en regelrechter vergroten toegankelijkheid rechtspraak'https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wijk--en-Regelrechter-vergroten-toegankelijkheid-rechtspraak.aspxDen Haag12-7-2020 22:00:00De Regelrechter in Rotterdam en de Wijkrechter in Den Haag vergroten de toegankelijkheid van rechtspraak voor rechtzoekenden, zo blijkt uit een evaluatieonderzoek dat de Raad voor de Rechtspraak naar beide pilots heeft gedaan.<p>De Regelrechter in Rotterdam en de Wijkrechter in Den Haag vergroten de toegankelijkheid van rechtspraak voor rechtzoekenden, zo blijkt uit een evaluatieonderzoek dat de Raad voor de rechtspraak naar beide pilots heeft gedaan. In het najaar van 2018 zijn de pilots gestart met als doel de toegang tot de rechter laagdrempeliger te maken. <br></p>
CRvB start proef met snelle, oplossingsgerichte rechtspraak CRvB start proef met snelle, oplossingsgerichte rechtspraak https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/CRvB-start-proef-met-snelle-oplossingsgerichte-rechtspraak-.aspxUtrecht10-6-2020 22:00:00<p>De aandacht én noodzaak voor maatschappelijk effectieve rechtspraak groeit. Het coronavirus maakt deze noodzaak eerder groter dan kleiner. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) start daarom vanaf 15 juni 2020 met een proef voor het bieden van oplossingsgerichte en snelle rechtspraak in begrijpelijke taal. Deze proef gaat van start in een deel van de zaken over de Participatiewet, onder de noemer GOO: Gericht Op Oplossing. </p>
Heerlen krijgt een ‘Huis van het Recht’Heerlen krijgt een ‘Huis van het Recht’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Heerlen-krijgt-een-Huis-van-het-Recht.aspxMaastricht12-1-2020 23:00:00In Heerlen start het eerste ‘Huis van het Recht’. Dit is een samenwerking tussen rechtbank Limburg, gemeente Heerlen en Het Juridisch Loket met als doel mensen met multi-problematiek helpen de juiste weg te vinden naar hulpverlenende organisaties.<p>In Heerlen start het eerste ‘Huis van het Recht’. Hierdoor kunnen mensen die te maken hebben met verschillende problemen op gebied van bijvoorbeeld schulden, huisvesting, verstoorde familierelaties of een verslaving bij een fysiek loket terecht voor hulp. In deze pilot van het Huis van het Recht werken rechtbank Limburg, gemeente Heerlen en Het Juridisch Loket samen. Daarnaast sluiten ketenpartners als Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en woningcorporaties aan.</p>
Onderzoek: behoefte aan rechter in de buurtOnderzoek: behoefte aan rechter in de buurthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Onderzoek-behoefte-aan-rechter-in-de-buurt.aspxDen Haag9-9-2019 22:00:00Ook in Nederland is er behoefte aan rechters die in wijken en buurten op een laagdrempelige en toegankelijke manier rechtspreken, blijkt uit onderzoek van het WODC.Ook in Nederland is er behoefte aan rechters die in wijken en buurten op een laagdrempelige en toegankelijke manier rechtspreken. Dat is 1 van de belangrijkste uitkomsten van een onlangs verschenen <a title="2940_Volledige_Tekst_tcm28-404338.pdf" href="https://www.wodc.nl/binaries/2940_Volledige_Tekst_tcm28-404338.pdf">onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum <span class="rnl-file-properties">(pdf, 0 B)</span></a> (WODC) naar de Belgische en Franse vrederechter. De Rechtspraak ziet deze conclusie als steun in de rug voor vergelijkbare projecten die inmiddels in Nederland gestart zijn.
Wijkrechtspraak: een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen van mensenWijkrechtspraak: een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen van mensenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Wijkrechtspraak-een-bijdrage-leveren-aan-het-oplossen-van-problemen-van-mensen.aspxRotterdam4-6-2019 22:00:00<p>In 2020 start de rechtbank Rotterdam met het project ‘Wijkrechtspraak’ in Rotterdam Zuid.  Wijkrechtspraak heeft als doel om effectief bij te dragen aan het oplossen van problemen van mensen en daarmee het verbeteren van de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijk welzijn in de wijken.</p>
Reportage: Community Court krijgt Nederlands gezichtReportage: Community Court krijgt Nederlands gezichthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Community-court-krijgt-nederlands-gezicht.aspxDen Haag8-5-2019 22:00:00Rechtspraak, Openbaar Ministerie en gemeenten willen in wijkrechtbanken gericht de problemen van verdachten oplossen. De mens achter de strafzaak staat daarom centraal. Net als in het Red Hook Community Justice Center in Brooklyn.<p>Rechtspraak, Openbaar Ministerie en gemeenten willen in wijkrechtbanken gericht de problemen van verdachten oplossen. De mens achter de strafzaak staat daarom centraal. Net als in het Red Hook Community Justice Center in Brooklyn.</p>
Proef kinderen betrekken ouderschapsplan succesvolProef kinderen betrekken ouderschapsplan succesvolhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Nieuws/Paginas/Proef-kinderen-betrekken-ouderschapsplan-succesvol-afgerond-.aspxZwolle8-5-2019 22:00:00​De proef bij de rechtbank Overijssel om kinderen beter te betrekken bij het ouderschapsplan is voor het eerste deel succesvol afgerond. ‘Hiermee krijgt de stem van het kind kleur en krijgen kinderen smoel’ aldus familierechters in Zwolle. <p>De proef bij de rechtbank Overijssel om kinderen beter te betrekken bij het ouderschapsplan is voor het eerste deel succesvol afgerond. ‘Hiermee krijgt de stem van het kind kleur en krijgen kinderen smoel’ aldus familierechters in Zwolle. Uit tussenresultaten blijkt dat in circa 75% van alle gevallen de ouders daadwerkelijk met hun kinderen hebben gesproken over het ouderschapsplan. De 1 jaar durende proef eindigt op 1 mei 2019. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek door 2 universiteiten verwacht de rechtbank eind 2019. </p>
Wijkrechtbanken bloeien opWijkrechtbanken bloeien ophttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wijkrechtbanken-bloeien-op.aspxDen Haag7-5-2019 22:00:00Na de experimenten met civiele rechtspraak in de wijk, worden nu voor strafrechtelijke zaken ook de mogelijkheden voor wijkrechtbanken verkend. <p>Na de experimenten met civiele rechtspraak in de wijk, worden nu voor strafrechtelijke zaken ook de mogelijkheden voor wijkrechtbanken verkend. Dit bleek afgelopen vrijdag tijdens een door de Raad voor de rechtspraak georganiseerde bijeenkomst in Den Haag over wijkrechtbanken (‘community courts’) met vertegenwoordigers van de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, gemeenten, het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Speciale gast was Adam Mansky, directeur criminal justice programs van het Center for Court Innovation in New York.</p>
Zorgloket voor hulpaanbod bij complexe scheidingen Zorgloket voor hulpaanbod bij complexe scheidingen https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Zorgloket-voor-hulpaanbod-bij-complexe-scheidingen-.aspxBreda2-5-2019 22:00:00<p>Als een rechter zorg vraagt voor een kind of een gezin bij een complexe scheiding, schakelt voortaan een loket van samenwerkende gemeenten de zorgaanbieders hiervoor in. De Raad voor de Kinderbescherming, de gemeenten en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant starten met ingang van deze maand deze pilot zodat kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van het uit elkaar gaan van hun ouders.</p>
Rechtbank experimenteert met speciale zittingen voor wanbetalers zorgpremieRechtbank experimenteert met speciale zittingen voor wanbetalers zorgpremiehttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtbank-experimenteert-met-speciale-zittingen-voor-wanbetalers-zorgpremie.aspxUtrecht28-4-2019 22:00:00De rechtbank Midden-Nederland experimenteert sinds enkele maanden met speciale zittingen voor mensen die een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar hebben. <p>De rechtbank Midden-Nederland experimenteert sinds enkele maanden met speciale zittingen voor mensen die een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar hebben. Hierbij zijn, naast de schuldenaar, ook onder meer de schuldhulpverlening van de gemeente, deurwaarders en incassopartijen aanwezig. Door de handen ineen te slaan wordt geprobeerd meteen duidelijkheid te geven en mensen met problematische schulden verder te helpen. <br></p>
‘Samen verder kunnen. Dat is altijd ons doel.’‘Samen verder kunnen. Dat is altijd ons doel.’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Samen-verder-kunnen-Dat-is-altijd-ons-doel.aspxDen Haag19-3-2019 23:00:00De proef met de Haagse wijkrechter werkt ook in de praktijk. Na een aantal succesvolle zaken in het Haagse Escamp, kunnen daarom nu alle inwoners van Den Haag en omstreken een beroep doen op 1 van de 3 wijkrechters. <p>De proef met de Haagse wijkrechter werkt ook in de praktijk. Na een aantal succesvolle zaken in het Haagse Escamp, kunnen nu alle inwoners van Den Haag en omstreken een beroep doen op 1 van de 3 wijkrechters. </p>
Rechtbank onderzoekt mogelijkheden community courtRechtbank onderzoekt mogelijkheden community courthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Rechtbank-onderzoekt-mogelijkheden-community-court-.aspx's-Hertogenbosch11-12-2018 23:00:00De rechtbank Oost-Brabant werkt aan de oprichting van een wijkrechtbank in de regio Eindhoven. Daarover is de rechtbank in gesprek met de gemeente Eindhoven en het Openbaar Ministerie. <p>De rechtbank Oost-Brabant werkt aan de oprichting van een wijkrechtbank in de regio Eindhoven. Daarover is de rechtbank in gesprek met de gemeente Eindhoven en het Openbaar Ministerie. In een community court (een wijkrechtbank) staat de mens achter de rechtszaak centraal. Het gaat niet alleen om het berechten van strafbare feiten, maar ook om het aanpakken van bijvoorbeeld schulden en familierechtelijke problemen.</p>
Proef met spreekuurrechter succesvolProef met spreekuurrechter succesvolhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Proef-met-spreekuurrechter-succesvol.aspxDen Haag23-9-2018 22:00:00Een proef met ‘spreekuurrechters’ die de rechtbank Noord-Nederland heeft gehouden, is succesvol verlopen. In 91 procent van de zaken werd het conflict snel, effectief en tegen een laag tarief opgelost, blijkt uit onderzoek. <p>Een proef met ‘spreekuurrechters’ die de rechtbank Noord-Nederland heeft gehouden, is succesvol verlopen. Mensen die een eenvoudig geschil aan de rechter wilden voorleggen, konden dat zonder dagvaarding of advocaat doen. De rechter hoorde de strijdende partijen aan en adviseerde over een schikking. In 91 procent van de zaken werd het conflict snel, effectief en tegen een laag tarief opgelost, blijkt uit <a title="research-memoranda-2018-04.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/research-memoranda-2018-04.pdf">onderzoek <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,4 MB)</span></a>. Intussen experimenteren ook andere rechtbanken met zulke laagdrempelige procedures.</p>
Projecten voor effectievere rechtspraak overal in startblokkenProjecten voor effectievere rechtspraak overal in startblokkenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Projecten-voor-effectievere-rechtspraak-overal-in-startblokken.aspxDen Haag19-4-2018 22:00:00Door het hele land ontwikkelen rechters plannen die gericht zijn op het effectiever inzetten van rechtspraak, en rechtspraak toegankelijk te houden voor iedereen.<p><strong><span aria-hidden="true">Door het hele land ontwikkelen rechters plannen die gericht zijn op het effectiever inzetten van rechtspraak, en rechtspraak toegankelijk te houden voor iedereen. De belangrijkste winst van maatschappelijk effectieve rechtspraak is dat het recht wordt ingezet om alledaagse problemen van mensen echt op te lossen. Ook het kabinet is voorstander van deze vormen van <a href="/Themas/maatschappelijk-effectieve-rechtspraak">maatschappelijk effectieve rechtspraak</a>, blijkt uit een <a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2018/04/20/experimenteerruimte-stimuleert-vernieuwingskracht-rechterlijke-macht">brief</a>(rijksoverheid.nl) die minister Dekker (voor Rechtsbescherming) vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. </span></strong></p>
Rechtbank Noord-Nederland pleit voor doorontwikkeling concept SpreekuurrechterRechtbank Noord-Nederland pleit voor doorontwikkeling concept Spreekuurrechterhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Noord-Nederland-pleit-voor-doorontwikkeling-concept-Spreekuurrechter.aspxGroningen10-4-2018 22:00:00<p>Het experiment met de Spreekuurrechter bij rechtbank Noord-Nederland wordt in mei 2018 afgerond. Een onderzoeksbureau brengt momenteel de ervaringen van de diverse deelnemers in kaart en bekijkt welke elementen van het concept zich lenen voor toekomstige toepassing. De rechtbank pleit voor doorontwikkeling elders in het land. </p>
Rechtbank Overijssel start pilot ‘Betrekken kinderen bij ouderschapsplan’Rechtbank Overijssel start pilot ‘Betrekken kinderen bij ouderschapsplan’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Overijssel-start-pilot-Betrekken-van-kinderen-bij-het-ouderschapsplan.aspxZwolle22-3-2018 23:00:00<p>“De kinderen zijn op passende wijze betrokken", deze zin volstaat niet meer in ouderschapsplannen na 1 mei 2018. Vanaf die datum start bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle een pilot. Kern van de pilot is het ‘bruggesprek’ en het onderzoek door 2 universiteiten. Op 26 maart is er een informatiebijeenkomst in de rechtbanklocatie Zwolle voor advocaten, mediators, andere ketenpartners en rechtbankmedewerkers. </p>
Tilburgers met problematische schulden niet meer automatisch naar rechterTilburgers met problematische schulden niet meer automatisch naar rechterhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Tilburgers-met-problematisce-schulden-niet-meer-automatisch-naar-rechter.aspxTilburg7-2-2018 23:00:00<p>Inwoners van Tilburg met problematische schulden krijgen vanaf 1 maart a.s. niet langer standaard beschermingsbewind als dit wordt aangevraagd bij de rechtbank. Gemeente Tilburg en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant starten samen een proef, die loopt van 1 maart tot 1 oktober 2018. Tijdens de proefperiode kijken inwoner, bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wat de meest passende dienstverlening is. In veel situaties kan budgetbeheer een goed alternatief zijn. Deze voorziening is in vergelijking met beschermingsbewind voor de inwoner minder ingrijpend. Hij of zij behoudt regie en kan met begeleiding werken aan het versterken van de eigen financiële zelfredzaamheid. <br>Waar beschermingsbewind noodzakelijk wordt geacht, wordt er nog wel een verzoek tot onderbewindstelling ingediend bij de rechtbank. Dit verzoek gaat dan vergezeld met een advies van de gemeente.</p>
Wetgeving die experimentele procedures mogelijk maakt snel in de steigersWetgeving die experimentele procedures mogelijk maakt snel in de steigershttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetgeving-om-te-experimenteren-met-eenvoudige-procedures-snel-in-de-steigers.aspxDen Haag29-11-2017 23:00:00Minister Dekker (Rechtsbescherming) streeft ernaar om medio 2018 een conceptwetsvoorstel klaar te hebben waarmee de rechter ruimte krijgt om te experimenteren met eenvoudige procedures.<p>Minister Dekker (Rechtsbescherming) streeft ernaar om medio 2018 een conceptwetsvoorstel klaar te hebben waarmee de rechter ruimte krijgt om te experimenteren met eenvoudige procedures. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is blij met de vaart die de minister wil maken met deze – voor de Rechtspraak belangrijke – wetgeving. </p>
Rechtbank Rotterdam gaat huiselijk geweld anders aanpakkenRechtbank Rotterdam gaat huiselijk geweld anders aanpakkenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Rotterdam-gaat-huiselijk-geweld-anders-aanpakken.aspxRotterdam29-11-2017 23:00:00In Rotterdam is vorige week het startschot gegeven voor een nieuwe aanpak van rechtszaken over huiselijk geweld. ‘Dat is een groot probleem, waar vaak een heel gezin onder lijdt’, zegt rechter Erik-Jan Stalenberg. ​ <p>In Rotterdam is vorige week het startschot gegeven voor een nieuwe aanpak van rechtszaken over huiselijk geweld. ‘Dat is een groot probleem, waar vaak een heel gezin onder lijdt’, zegt rechter Erik-Jan Stalenberg. </p>
‘Nieuwe vormen van rechtspraak kunnen mensen verder helpen’‘Nieuwe vormen van rechtspraak kunnen mensen verder helpen’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Nieuwe-vormen-van-rechtspraak-kunnen-mensen-verder-helpen.aspxDen Haag8-11-2017 23:00:00​‘Mensen hebben recht op rechtspraak die er toe doet’, dit zei Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) gisteravond tijdens het Gerbrandy-debat in Den Haag.<p>‘Mensen hebben recht op rechtspraak die er toe doet.’ Dit zei Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) gisteravond tijdens het Gerbrandy-debat in Den Haag. Eén van de onderwerpen die avond was de ‘experimenteerbepaling’. Deze in het regeerakkoord opgenomen term zegt dat rechters ruimte krijgen om nieuwe en effectievere procedures te onderzoeken. Bakker is ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een toegankelijke rechtspraak met meer maatschappelijke impact. </p>
Rechtspraak verheugd over wetgeving die experimenten mogelijk maaktRechtspraak verheugd over wetgeving die experimenten mogelijk maakthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-verheugd-over-wetgeving-die-experimenten-mogelijk-maakt-.aspxDen Haag9-10-2017 22:00:00Rechtspraakvoorzitter Frits Bakker reageert op regeerakkoord: verheugd dat veel wensen terug te vinden zijn in regeerakoord. <p>De Raad voor de rechtspraak is verheugd over de passage in het regeerakkoord waarin staat dat er wetgeving komt die ruimte geeft aan de rechter om te experimenteren met eenvoudige procedures. Hetzelfde geldt voor de aankondiging van de ‘buurtrechter’, die zich op lokaal niveau gaat richten op juridisch eenvoudige zaken tegen lage griffiekosten. Ook is de Rechtspraak blij met de ‘schuldenrechter’ en met de uitdrukkelijke aandacht voor de problematiek van de ‘vechtscheidingen’.   <br></p>
Prinsjesdag brengt geen verrassingen, bal ligt bij nieuw kabinetPrinsjesdag brengt geen verrassingen, bal ligt bij nieuw kabinethttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Prinsjesdag-brengt-geen-verrassingen-bal-ligt-bij-nieuw-kabinet.aspxDen Haag18-9-2017 22:00:00De uitdagingen op het gebied van rechtspraak - bijvoorbeeld bij hoe deze maatschappelijk nog effectiever te maken - liggen bij het nieuwe kabinet, vindt Frits Bakker (voorzitter Raad voor de rechtspraak).<p>De vandaag verschenen Miljoenennota en bijbehorende Rijksbegroting (rijksoverheid.nl) zijn voor de Rechtspraak – zoals verwacht – inhoudelijk niet verrassend. ‘Het is duidelijk dat de uitdagingen op het gebied van rechtspraak liggen bij het nieuwe kabinet. Met het toekomstige regeerakkoord kunnen daarover spijkers met koppen worden geslagen’, reageert Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. <br></p>
Rechtspraak doet ertoe. Hoe zijn we effectief?Rechtspraak doet ertoe. Hoe zijn we effectief?https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-doet-ertoe-Hoe-zijn-we-effectief.aspxDen Haag8-1-2017 23:00:00“Veel rechters denken erover na hoe ze niet alleen juridische vragen kunnen beantwoorden, maar ook de geschillen er onder oplossen,” dat constateert president Leendert Verheij van het gerechtshof Den Haag.<p>“Veel rechters denken erover na hoe ze niet alleen juridische vragen kunnen beantwoorden, maar ook de geschillen er onder oplossen,” dat constateert president Leendert Verheij van het gerechtshof Den Haag. “Het procesrecht kan daarbij belemmeringen opleveren, waardoor de creativiteit van de rechter aangesproken wordt.” Leendert Verheij wijdde zijn <a title="rechtspraak-doet-ertoe-hoe-zijn-we-effectief-gerechtshof-den-haag.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Documents/rechtspraak-doet-ertoe-hoe-zijn-we-effectief-gerechtshof-den-haag.pdf">nieuwjaarstoespraak <span class="rnl-file-properties">(pdf, 102,5 KB)</span></a> voor het Haagse hof dan ook aan het onderwerp maatschappelijk effectieve rechtspraak in hoger beroep, want zegt hij: “Rechtspraak doet er toe, ook in hoger beroep.”</p>
Rechtspraak blij met onderzoek naar vrederechterRechtspraak blij met onderzoek naar vrederechterhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-blij-met-onderzoek-naar-vrederechter.aspxDen Haag5-12-2016 23:00:00De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen de haalbaarheid van ‘vrederechters’ te onderzoeken, die in de wijken tegen lage kosten juridische conflicten van de bewoners behandelen. De Rechtspraak juicht dat toe. <p>De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen te onderzoeken of het haalbaar is om ‘vrederechters’ in het leven te roepen: kantonrechters die de wijk ingaan en tegen lage kosten juridische conflicten van de bewoners behandelen. De Kamer stemde vandaag in met een motie daarover van de ChristenUnie. Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak is verheugd: ‘Wij werken heel graag aan dat onderzoek mee.’</p>
‘Meer tijd en ruimte voor rechter’‘Meer tijd en ruimte voor rechter’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Meer-tijd-en-ruimte-voor-rechter.aspx's-Hertogenbosch7-9-2016 22:00:00Het moet gaan over de vraag wat nodig is om rechters hun werk goed te kunnen laten doen, stelt Frits Bakker tijdens de Dag van de Rechtspraak.<p>Rechters moeten beter worden toegerust om hun belangrijke maatschappelijke taak uit te kunnen blijven oefenen. Ze hebben in de huidige samenleving meer tijd en ruimte nodig om te kunnen doen wat nodig is. Denk hierbij aan een familierechter die het beste doet voor het kind, maar ook analyseert waarom de ouders elkaar de tent uitvechten. Denk aan het uitspreken van een juridisch vonnis, maar tegelijkertijd ook een slepende ruzie oplossen. <br>Dit zei Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vandaag tijdens een <a title="speech-frits-bakker-dag-van-de-rechtspraak-2016.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/speech-frits-bakker-dag-van-de-rechtspraak-2016.pdf">speech (pdf, 76,3 KB) <span class="rnl-file-properties">(pdf, 93,5 KB)</span></a> op de Dag van de Rechtspraak. <br></p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.