Laden...

Agenda van de Rechtspraak 2015-2018

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Agenda van de Rechtspraak 2015-2018
Den Haag, 01 mei 2014

De meerjarenplannen van de elf rechtbanken, de vier gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak vinden hun basis in een meerjarige visie: de Agenda van de Rechtspraak. In de Agenda van de Rechtspraak 2015-2018 (pdf, 93,4 KB) (pdf, 93 kB) presenteren de bestuurders van de Rechtspraak gezamenlijk de prioriteiten die zij zich voor de komende jaren hebben gesteld. In mei 2014 is deze Agenda vastgesteld.

Visie op de rechtspraak

De Visie op de Rechtspraak 2020 is sinds 2011 de basis van de Agenda’s van de Rechtspraak.

Deze visie is het resultaat van een door de Rechtspraak uitgevoerde brede toekomstverkenning. In een intensief traject zijn er vele thema’s verkend waarbij zowel Rechtspraakmedewerkers als externe belanghebbenden betrokken zijn geweest. Aanleiding voor de toekomstverkenning was de behoefte om op basis van ontwikkelingen in de samenleving een visie te ontwikkelen op het rechtspreken en de organisatie daarvan. Om de Visie op de rechtspraak in 2020 te verwezenlijken is in 2011, via de Agenda van de Rechtspraak 2011-2014 (pdf, 1,9 MB)(pdf, 1,8 MB), begonnen met de uitvoering van hierop gerichte activiteiten.

Agenda van de Rechtspraak 2015-2018

Drie speerpunten vormen de kern van de Agenda van de Rechtspraak 2011-2015. Aan elk speerpunt is een doelstelling gekoppeld. Om de doelstellingen te bereiken zijn per doelstelling 4 of 5 afspraken geformuleerd, die uitgewerkt worden in de meerjarenplannen van de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten. De speerpunten en doelstellingen voor 2015-2018 zijn:

  • Speerpunt 1: snelle rechtspraak
    Doelstelling: in 2018 duren rechtszaken 40% korter dan in 2013
  • Speerpunt 2: toegankelijke rechtspraak
    Doelstelling: in 2018 is ten minste 70% van partijen en professionals tevreden over de begrijpelijkheid van procedures en de (digitale) toegankelijkheid van rechtspraak
  • Speerpunt 3: deskundige rechtspraak
    Doelstelling: de Rechtspraak stelt zich merkbaar in op de steeds complexer wordende zaken in een steeds complexere samenleving. Versterking van de deskundigheid draagt in 2018 bij aan snelle en toegankelijke rechtspraak.

Meer informatie staat in de volledige Agenda van de Rechtspraak 2015-2018 (pdf, 93,4 KB) (pdf, 93 kB).

Uitspraken