Tweede Kamer stemt dinsdag over meer geld rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Tweede Kamer stemt dinsdag over meer geld rechtspraak
Den Haag, 05 oktober 2015

De Tweede Kamer stemt morgenmiddag (dinsdag 6 oktober) over 2 moties die de regering oproept 200 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen dienden de SP en het CDA hiertoe vorige week moties in.

De motie van de SP (pdf, 53,3 KB) (pdf, 53 kB) vraagt om extra geld, ‘constaterende dat de strafrechtketen ernstig onder druk staat en dat er zeker 200 miljoen extra nodig is om ervoor te zorgen dat de politie, het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut en de rechtspraak de wenselijke maatschappelijke prestaties kunnen blijven leveren’.
Het CDA constateert in zijn motie (pdf, 55,8 KB)(pdf, 56 kB) ‘dat er grote financiële en inhoudelijke problemen zijn bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, waarbij de huidige begroting onvoldoende waarborgen biedt’ en verzoekt de regering de begroting met 200 miljoen euro te verhogen om de structurele tekorten op te lossen.

Illustratieve afbeelding

Analyse

Minister van Financiën Dijsselbloem zegde de Kamer vorige week toe een analyse te maken van de knelpunten van de V en J-begroting en deze met minister Van der Steur te bespreken en hierop bij de Kamer terug te komen. De beide moties ontraadde hij, wegens geen of onvoldoende dekking.

Toekomstplan

Eerder stelde de Rechtspraak een toekomstplan vast waarin zij voor een deel tegemoet komt aan een opgelegde bezuiniging oplopend tot 88 miljoen euro, op verzoek van de Tweede Kamer uit. In dit plan wordt op 7 van in totaal 32 zittingsplaatsen in Nederland het aantal rechtszaken dat op die plek wordt aangeboden teruggebracht. Hierdoor kan op huisvesting worden bespaard in Assen, Almelo, Alkmaar, Lelystad, Dordrecht, Zutphen en Maastricht.
De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, Frits Bakker, zei eerder in een reactie dat er 52 miljoen euro extra nodig is om de Rechtspraak op peil te houden.

Bezuinigingen

Het kabinet wil dat de Rechtspraak fors bezuinigt, van 32 miljoen euro in 2016, oplopend tot 88 miljoen euro in 2020. Tegelijkertijd moet de Rechtspraak investeren in het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, waarvan digitalisering van procedures een belangrijk onderdeel is. Verder wezen diverse onderzoeken in 2014 uit dat de werkdruk onder rechters en juridisch personeel hoog is en de kwaliteit van de rechtspraak hierdoor onder druk staat.

Uitspraken

Meest gelezen berichten