Belasting, belastbaarheid en de rechtelijke organisatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Wetenschappelijk onderzoek > Belasting, belastbaarheid en de rechtelijke organisatie

Belasting, belastbaarheid en de rechtelijke organisatie

Het doel van het onderhavige onderzoek is om meer inzicht te krijgen in wat oorzaken van ervaren werkdruk in de Rechtspraak zijn en wat werkt om werkdruk te voorkomen. Het object van onderzoek betreft de beïnvloedbare factoren die leiden tot verhoogde werkdruk binnen de gerechten en de maatregelen die genomen kunnen worden om de werkdruk te verminderen. Daarbij wordt werkdruk gedefinieerd als een disbalans tussen werkbelasting en belastbaarheid.

Bij de beantwoording van deze vraag moeten tenminste de volgende deelvragen aan de orde komen:

  1. Wat is er op basis van wetenschappelijk onderzoek bekend over factoren die werkdruk veroorzaken en in hoeverre zijn deze factoren van toepassing op de Rechtspraak?
  2. Wat zijn de factoren die werkdruk verklaren als gerechten waarbij de werkdruk relatief hoog is worden vergeleken met gerechten waar de werkdruk als relatief laag wordt ervaren?
  3. Welke maatregelen en werkwijzen kunnen worden geïdentificeerd om de werkdruk binnen de rechtspraak te verlagen en wat zijn daarbij de ‘werkzame ingrediënten’?
  4. In hoeverre sluiten de reeds genomen maatregelen en werkwijzen in gerechten aan bij wat er bekend is over de ‘werkzame ingrediënten’ en op welke wijze kan de effectiviteit ervan (verder) vergroot worden?

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum