Aldi niet verplicht om koelmeubelen af te sluiten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Aldi niet verplicht om koelmeubelen af te sluiten
Amsterdam, 18 december 2015

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag beslist dat het Aldi concern ten onrechte is gedwongen om specifieke energiebesparende maatregelen te nemen. Die maatregelen zijn volgens de daarvoor geldende regels alleen verplicht als Aldi de kosten daarvoor binnen vijf jaar terug kan verdienen.
Dat is volgens de rechtbank niet gebleken.

Terugverdientijd

Vier stadsdelen van de gemeente Amsterdam hebben in totaal zeven Aldi filialen in hun stadsdeel aangeschreven om de aanwezige verticale koelmeubelen te voorzien van deuren, om zo energie door koude-verlies te besparen. Nu die investering volgens de stadsdelen binnen vijf jaar kan worden terugverdiend hebben zij Aldi daartoe verplicht, op straffe van een dwangsom. Aldi heeft geweigerd om de deuren te plaatsen. In een tussenuitspraak had de rechtbank al geoordeeld dat de stadsdelen bij de berekening van de terugverdientijd niet mogen uitgaan van gemiddelden voor de hele supermarktbranche. De stadsdelen hebben daarna per filiaal een berekening laten maken en Aldi heeft TNO gevraagd om die berekeningen te controleren. Uit de rapportages van de stadsdelen en die van TNO blijkt dat er veel onzekerheden bestaan, waardoor de terugverdientijd kan variëren van ruim drie tot meer dan twaalf jaren.

Geen dwangsommen

De rechtbank heeft geconcludeerd dat de berekeningen van TNO veel twijfel oproepen over de duur van de terugverdientijd. Daardoor is de bevoegdheid van de stadsdelen om Aldi dwangsommen op te leggen niet vast te stellen. Het staat Aldi vrij de maatregelen toch te nemen, maar haar daartoe verplichten kan niet. Gelet op deze uitkomst hoeft Aldi ook geen dwangsommen te betalen. De rechtbank heeft zelf in de zaak voorzien door alle besluiten van de stadsdelen te vernietigen en te bepalen dat haar uitspraak daarvoor in de plaats treedt. Dit betekent dat de zaken daarmee zijn afgerond.

Tegen de uitspraak kan binnen zes weken hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Tussenuitspraken:
ECLI:NL:RBAMS:2014:8112
ECLI:NL:RBAMS:2014:8109
ECLI:NL:RBAMS:2014:8108
ECLI:NL:RBAMS:2014:8107
ECLI:NL:RBAMS:2014:8113
ECLI:NL:RBAMS:2014:8110
ECLI:NL:RBAMS:2014:8111

 

Uitspraken

Meest gelezen berichten