Dodelijke steekpartij Amsterdam West was noodweerexces

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Dodelijke steekpartij Amsterdam West was noodweerexces
Amsterdam, 11 januari 2017

Een 20-jarige Pool die op 25 juli 2016 een man doodstak in de Jacob van Lennepstraat wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. 

Noodweerexces na aanranding

De Pool was voordat hij de man doodstak, door de man aangerand. Omdat er meer dan een kwartier was verstreken tussen de aanranding en de steekpartij was er geen sprake van een noodzakelijke verdediging (noodweer) door de Pool.

Wel was het handelen van de Pool volgens de rechtbank een rechtsreeks gevolg van de emoties die door de aanranding bij hem waren veroorzaakt. Daarmee is sprake van een verontschuldigbare overschrijding van de grenzen van een noodzakelijke verdediging: noodweerexces.

Ontslag van rechtsvervolging

De rechtbank vindt het aannemelijk dat de Pool kon verwachten dat de man hem opnieuw iets zou aandoen. De man had hem immers daarvoor ook aangerand. De angst en woede (een zogeheten hevige gemoedsbeweging) die dat bij de Pool opwekte, maken dat zijn handelen weliswaar strafbaar is, maar ook verontschuldigbaar. De Pool wordt daarom ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het Openbaar Ministerie had betoogd dat niet duidelijk is dat de Pool daadwerkelijk was aangerand. De rechtbank acht dit echter wel aannemelijk: nergens blijkt uit dat de Pool had ingestemd met de seksuele handelingen en uit de verklaring van een getuige blijkt dat de doodgestoken man eerder iemand heeft geprobeerd aan te randen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten