Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 13 november 2017

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken

Straf - 15 maanden celstraf voor diefstallen en heling

7 november - Een 27-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden (waarvan 5 maanden voorwaardelijk) voor onder meer inbraken en heling. Ook moet hij ruim 6.700 euro schadevergoeding betalen aan meerdere slachtoffers. Tussen januari en mei van dit jaar stal hij goederen en geld uit bedrijfspanden in Amsterdam en Amstelveen. Zo stal hij in januari onder meer 24 computers van een bedrijf met een kantoor in het Olympisch Stadion en 117 laptops van het VU Medisch Centrum. Bij de inbraken richtte hij veel schade aan. Ook maakte hij zich schuldig aan heling. In de straf weegt mee dat hij al eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld. In zijn voordeel pleit dat de zwakbegaafde man zijn gedrag en levenswijze wil veranderen, aldus de rechtbank. Een van de aan hem opgelegde bijzondere voorwaarden is daarom dat hij begeleid moet gaan wonen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8150

Straf - Vrijgesproken van poging moord op oom

8 november - Een 33-jarige man is vrijgesproken van een poging moord dan wel doodslag op zijn oom. Hij werd ervan verdacht zijn oom op 10 augustus 2016 na een ruzie in café Fly-inn in Osdorp te hebben neergeschoten. Dat is echter niet bewezen, zo oordeelt de rechter. Ook het Openbaar Ministerie had tijdens de behandeling van de zaak al vrijspraak geëist. Op camerabeelden van het café is weliswaar te zien dat de neef met zijn oom vocht en later naar het café terugkwam met een voorwerp dat op een vuurwapen leek, maar van het moment daarna waarop schoten werden gelost zijn geen beelden. Daardoor kan niet worden vastgesteld dat de neef degene was die zijn oom neerschoot. Hij heeft dat zelf ook consequent ontkend. Bovendien wilde het slachtoffer geen aangifte doen en stelde hij zich niets meer van het schietincident te kunnen herinneren.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8167

Bestuur - 'Nazibunker' blijft een monument

7 november - Het besluit van de gemeente Amstelveen om de bunker – die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters is gebouwd – als gemeentelijk monument aan te wijzen, blijft in stand. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De vereniging Sloop de Bunker, Federatief Joods Nederland en een aantal omwonenden hebben grote bezwaren tegen het mogelijke gebruik van de bunker en willen dat deze gesloopt wordt. Maar omdat het toekennen van een monumentenstatus niet gaat over sloop of gebruik, kunnen Sloop de Bunker, Federatief Joods Nederland en de omwonenden in deze procedure niet als belanghebbenden worden aangemerkt. Wanneer de gemeente later besluit de bunker te verbouwen, in gebruik te nemen of de bestemming daarvan te veranderen, kan daar wel alsnog bezwaar tegen worden gemaakt.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8197

Bestuur - Geen terras in binnentuin Brouwerij Troost

7 november - Stadsdeel Zuid mocht Brouwerij Troost een omgevingsvergunning voor een terras in de binnentuin weigeren, omdat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Er was geen aanleiding voor het stadsdeel om hierop een uitzondering te maken. Dat heeft de rechtbank bepaald. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat aan de geluidsnormen wordt voldaan. Doordat er sprake is van een relatief stil binnenterrein kunnen er toch wezenlijke akoestische effecten optreden voor omwonenden. Een omgevingsvergunning voor een terras in de binnentuin zou dan ook een onevenredige inbreuk op het woon- en leefklimaat van de omwonenden opleveren.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8140

Kanton - Zomaar anderen in huis? Huurder verliest woning

1 november - Een huurder in Amsterdam Oud-Zuid moet zijn huis uit omdat hij anderen in zijn huis liet wonen zonder toestemming van de woningcorporatie. Dat is de uitslag van een kort geding voor de kantonrechter. Dat er anderen in het huis woonden, bleek uit informatie van het (fraude)team Doorzon, processen-verbaal en informatie van omwonenden. Daarnaast werd er een gebruikershoeveelheid cocaïne en een grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal voor drugs gevonden. Dit maakt het aannemelijk dat er vanuit het huis in drugs werd gehandeld. Ook dat mocht niet volgens de huurovereenkomst. Of de huurder daar wel of niet bij betrokken was, maakt niet uit. Hij is verantwoordelijk voor wat er in zijn huis gebeurt. Of hij ook de boete moet betalen, die de huurovereenkomst hierop stelde, moet in een eventuele bodemprocedure worden vastgesteld. De verhuurder vorderde die boete voor de tijd dat anderen in het huis verbleven dan wel voor de drugshandel.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8187

Kanton - Vodafone kan zonder vergoeding van agent af

7 november - Telecomprovider Vodafone hoeft geen vergoeding te betalen na de beëindiging van de agentuurovereenkomst met ICT-bedrijf Apply. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De bedrijven werkten al lang samen, waarbij Apply bemiddelde bij de totstandkoming van contracten met klanten van Vodafone. Omdat Apply volgens Vodafone minder goed presteerde, wilde de telecomprovider de vergoeding aan het ICT-bedrijf begin 2016 versoberen. De onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst raakten medio 2016 echter in een impasse, waarna Apply de werkzaamheden voor Vodafone stopte. Omdat Vodafone had aangegeven het werk tot 31 maart 2017 te willen blijven vergoeden onder de oude voorwaarden, is de beëindiging van de zakelijke relatie aan Apply zelf te wijten, oordeelt de kantonrechter. Dat partijen nog geen overeenstemming hadden over de periode daarna, of dat Apply Vodafone arrogant vond en geen vertrouwen meer had in een vruchtbare samenwerking: dat doet daar niet aan af.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:2153

Civiel - Presentatie pijpleidingen op beurs toegestaan

3 november - Wallmax, een fabrikant van kabel- en pijpafdichtingsoplossingen voor de (middel)zware industrie, mag haar pijpafdichtingen op de beurs in Rotterdam en Amsterdam presenteren. Haar concurrent Roxtec probeerde dit via een kort geding te voorkomen. Roxtec had een octrooirecht op pijpafdichtingen maar dit is inmiddels verlopen. Een product mag dan in beginsel vrij worden gekopieerd. Roxtec probeerde nu met een beroep op auteursrecht alsnog bescherming op haar pijpafdichtingen te krijgen. De rechter overwoog dat het niet de bedoeling is om als het ware via de achterdeur van andere intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht) de monopolie positie na afloop van het octrooi kunstmatig te verlengen. Dat de producten van Wallmax en Roxtec uiterlijk veel op elkaar lijken maakt niet dat er sprake is van inbreuk. Die gelijkenis is een gevolg van de technische vereisten van het product.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8152

Civiel - Aanbouw op 2 centimeter van buren onrechtmatig

8 november - De eigenaar van een hoekpand in de Wijde Heisteeg in het centrum zal zijn verbouwingsplannen grotendeels moeten aanpassen, ook al had hij van de gemeente al een vergunning gekregen. De eigenaar van een aangrenzend pand, gelegen aan de Herengracht, was tegen de plannen in verzet gekomen. Volgens hem zouden de plannen voor onder meer een aanbouw met daarop een dakterras, voor onrechtmatige hinder zorgen. Ook zou het risico op schade te groot zijn. Nadat de rechter ter plekke polshoogte is gaan nemen, stelt hij de eigenaar van het grachtenpand grotendeels in het gelijk. Hij oordeelt onder meer dat de aanbouw, die op twee centimeter van de achtergevel van het pand aan de Herengracht zou komen te staan, inderdaad tot onrechtmatige hinder leidt. Ook is de kans inderdaad te groot dat er door het plaatsen van een damwand, nodig voor de bouw van een kelderbak, schade ontstaat aan de fundering van het grachtenpand.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8230

Uitspraken

Meest gelezen berichten