Fibonacci wint kort geding tegen Binck Bank

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Fibonacci wint kort geding tegen Binck Bank
Amsterdam, 06 maart 2015

Binck Bank had de beleggingsportefeuille van Fibonacci niet mogen liquideren. De rechter in Amsterdam heeft vandaag geoordeeld dat Binck Bank de schade die Fibonacci door de liquidatie heeft geleden moet vergoeden.

Beleggersvereniging Fibonacci belegde het geld dat door haar leden was ingelegd tot januari van dit jaar in opties via een ‘zelf-beleggen-rekening’ van Binck Bank. Op 26 januari heeft Binck Bank de gehele beleggingsportefeuille van Fibonacci in enkele uren tijd geliquideerd. Fibonacci spande daarop een kort geding aan tegen Binck Bank en heeft van de rechter gelijk gekregen.

Te rooskleurig

Binck Bank stelde dat zij tot de liquidatie was overgegaan om de leden van Fibonacci te beschermen. Volgens haar spiegelde Fibonacci aan haar leden te positieve verwachtingen en te rooskleurige resultaten voor. Ook zou Fibonacci in strijd met de Wet financieel toezicht handelen doordat zij geen vergunning van de AFM had. Dit alles zou Binck Bank in januari jongstleden hebben ontdekt. Na twee gesprekken daarover met de penningmeester van Fibonacci, op 19 en 22 januari 2015, achtte de bank de liquidatie geboden in het belang van de leden.

Misleiding

De rechter gaat in die redenering niet mee. Volgens het vonnis is verschil van mening mogelijk over de vraag of Fibonacci een vergunning nodig had, maar kan de visie van Binck Bank op dat punt niet zonder meer voor juist worden gehouden. De AFM deelt die visie bijvoorbeeld niet. Dit blijkt uit een e-mail die de AFM in 2014 aan Fibonacci zond. Dat Fibonacci haar leden misleidt, is ook niet gebleken. Fibonacci berekent haar resultaten wel op een wijze die afwijkt van wat gebruikelijk is, maar die methode  staat op haar website goed uitgelegd en er wordt bij vermeld dat het een ongebruikelijke methode is. Daarom kan niet direct van misleiding worden gesproken.

Nader onderzoek

De bank had volgens het vonnis nader onderzoek naar haar vermoedens moeten doen en had in geen geval zonder schriftelijke waarschuwing vooraf tot de liquidatie mogen overgaan.  Nu is aan Fibonacci geen gelegenheid geboden eventuele verzuimen te herstellen. Evenmin is Fibonacci in de gelegenheid  gesteld de portefeuille zelf of in overleg met de bank af te bouwen op een manier die zo min mogelijk schade veroorzaakt, mocht na verder onderzoek zijn gebleken dat dat in het belang van de leden noodzakelijk was.

Uitspraken

Meest gelezen berichten