Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 23 oktober 2017

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken

Straf - Werkstraffen na vechtpartij in tuin van ex

17 oktober - Een 56-jarige man is veroordeeld tot 50 uur werkstraf voor een vechtpartij met de 70-jarige nieuwe vriend van zijn ex waarna hij hem twee keer met een mes stak in mei 2016 in Diemen. De 70-jarige op zijn beurt is veroordeeld tot 30 uur werkstraf omdat hij de 56-jarige sloeg waardoor diens lip scheurde en een stukje tand afbrak. In de strafmaat weegt mee dat de 56-jarige man de confrontatie met zijn ex-partner en haar nieuwe vriend opzocht door naar haar huis te gaan. Ook weegt mee dat de 70-jarige zich volgens de rechtbank onnodig bemoeide met een ruzie tussen zijn vriendin en haar ex. Daardoor liepen de gemoederen nog hoger op. Omdat beide mannen medeschuldig zijn aan wat er gebeurde, worden beide verzoeken om schadevergoeding afgewezen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7631 ECLI:NL:RBAMS:2017:7630

Straf- Taakstraf voor gemeentereiniger na ongeluk

17 oktober - Een 56-jarige bestuurder van een reinigingswagen is veroordeeld tot 90 uur taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden omdat hij in maart 2016 een voetgangster aanreed. De bestuurder zag haar niet toen hij achteruitreed in een voetgangersgebied op het Museumplein. De Japanse toeriste, die foto’s aan het maken was, werd omvergeduwd door de wagen. De wagen is vervolgens over haar heen gereden, waardoor zij haar bekken op meerdere plekken brak. Als beroepschauffeur had hij voorzichtiger moeten zijn, aldus de rechtbank, zeker nu hij in een zware wagen in een voetgangersgebied reed en zijn zicht werd belemmerd door de laadbak. Het was onvoldoende dat hij vooraf had gekeken of er mensen op het voetpad waren. In de straf weegt mee dat de man spijt heeft betuigd en zijn rijbewijs voor zijn werk nodig heeft.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7599

Bestuur - Escortbureau moet gemeente 50.000 euro betalen

18 oktober - De gemeente Amsterdam heeft terecht de vergunning van een Amsterdams escortbureau ingetrokken. Bovendien moet de exploitant de gemeente 50.000 euro betalen. Dat heeft de rechtbank beslist. De man had namelijk drie escortdames onder de 21 jaar voor zich werken en dit is in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeente heeft de man daarom terecht opgedragen te stoppen met zijn escortbureau. De gemeente heeft deze verplichting terecht kracht bijgezet door de exploitant een bedrag van 50.000 euro te laten betalen als hij toch door zou gaan met zijn escortbureau. De rechtbank vindt dat de exploitant niet aan deze opdracht van de gemeente heeft voldaan. Anders dan de gemeente hem had opgedragen, heeft hij namelijk zijn bedrijfstelefoons niet geblokkeerd en de websites niet offline gehaald.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7679

Bestuur - Weigeren studiefinanciering 40-jarige is geen leeftijdsdiscriminatie

16 oktober - Het enkel verstrekken van studiefinanciering aan personen jonger dan 30 jaar is geen leeftijdsdiscriminatie. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Een 40-jarige Nederlander had de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd om hem studiefinanciering toe te kennen, maar de minister had dit vanwege de leeftijd van de man geweigerd. Terecht dus, volgens de rechtbank. Er bestaat namelijk een objectieve rechtvaardiging voor de gehanteerde leeftijdsgrens. Studiefinanciering is, volgens de wetgever, bedoeld om jonge mensen in staat te stellen om een initiële opleiding te voltooien. Boven die leeftijd zijn er in principe andere mogelijkheden om in het levensonderhoud en studiekosten te voorzien door de student en verkeren zij vaak, doordat ze vaak al hebben gewerkt, in een betere financiële positie. De rechtbank is van oordeel dat deze keuze van de wetgever niet onredelijk is en dat de leeftijdsgrens daarom door de minister mag worden gehanteerd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7691

Kanton - Huurder moet na stelselmatige overlast zijn huis uit

11 oktober - Een huurder van een woning in Uithoorn moet zijn huis uit nadat hij ernstige overlast heeft veroorzaakt. Onder invloed van drugs raakte hij regelmatig in een psychose waardoor hij geluidsoverlast en brandgevaarlijke situaties veroorzaakte en zijn huis en omgeving vervuilde. Twee van zijn directe buren zijn vanwege zijn gedrag verhuisd. Buurtbewoners hebben herhaaldelijk bij de woningbouwvereniging, politie en de gemeente aan de bel getrokken. Tijdens de eerste zitting bij de kantonrechter in januari dit jaar verklaarde de man geen drugs meer te gebruiken en zijn leven op orde te hebben, waarop de rechter de zaak heeft aangehouden. Deze zomer bleek echter dat de huurder weer speed gebruikte en weer overlast veroorzaakte. Omdat de man weigert zich voor langere tijd te laten opnemen voor behandeling, blijft de kans op overlast bestaan en moet hij de woning nu ontruimen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7576

Kanton -Incassobureau krijgt fikse tik op de vingers

16 oktober - Incassobureau Direct Pay moet ongebruikelijk hoge proceskosten van 1600 euro betalen. De standaardproces-kostenvergoeding van 60 euro is meer dan vertwintigvoudigd omdat Direct Pay zich onacceptabel gedroeg, aldus de kantonrechter. Het incassobureau had geen (onderbouwde) zaak maar bleef doorprocederen tegen een man. Oorspronkelijk wilde Direct Pay dat hij een telefoonfrontje betaalde. De man meldde de leverancier meermaals dat hij niets had besteld. Hij stuurde die correspondentie ook aan Direct Pay, die de zaak van de leverancier overnam. Uit e-mails bleek dat de leverancier de retourneerkosten zou betalen en de factuur zou kwijtschelden. De man stuurde het frontje terug maar daarmee was de zaak nog niet klaar. Zelfs na de retournering maande Direct Pay hem te betalen. Uiteindelijk trok Direct Pay de zaak in maar zette de man door omdat hij wilde dat zijn kosten werden vergoed.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7577

Civiel - Geen nieuwe trainer voor paard Jaipur

17 oktober - De mede-eigenaar van het springpaard Jaipur mag doorgaan met het trainen en berijden van het paard en ook blijven deelnemen aan springconcoursen. Hij hoeft ook geen medewerking te verlenen aan het heropleiden (door een andere trainer) van het paard. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. De andere mede-eigenaar vond dat het paard slechter was gaan presteren sinds de mede-eigenaar het paard trainde en verzorgde en deelnam aan concoursen. Volgens de voorzieningenrechter is er zonder concrete afspraken tussen de twee mede-eigenaren over (de resultaten van) het trainen, berijden of deelnemen aan concoursen door het paard met de ene mede-eigenaar geen wanprestatie jegens de andere mede-eigenaar. Evenmin is gebleken dat er sprake is van onrechtmatig handelen. Zelfs als het paard slechte resultaten behaalt op de internationale concoursen is dat onvoldoende om onrechtmatig handelen aan te nemen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7436

Civiel - Interimmanager was geen topfunctionaris

18 oktober - Een interimmanager financiën die via een arbeidsbemiddelingsbureau aan de slag ging bij een woonstichting, is niet werkzaam geweest als topfunctionaris als bedoeld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het arbeidsbemiddelingsbureau hoeft de woonstichting daarom niet het deel van het salaris terug te betalen dat de norm in de WNT te boven gaat. Dat heeft de rechtbank bepaald. De woonstichting is een semipublieke instelling waarop de WNT van toepassing is. Deze wet normeert de bezoldiging van de hoogste leidinggevenden ('topfunctionarissen') in de publieke en semipublieke sector. De WNT stelt verschillende bezoldigingsmaxima vast en verplicht het openbaar maken van afspraken en betalingen die boven de vastgestelde maxima uitgaan. De woonstichting vond dat zij een hoger salaris voor deze interimmanager had betaald, dan haar op grond van de WNT maximaal is toegestaan. De rechtbank oordeelt echter dat dit maximum hier niet van toepassing is nu de interimmanager niet als topfunctionaris werkzaam is geweest.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7641

Uitspraken