Laden...

Kantonrechter verbiedt eenzijdige loonsverlaging door V&D

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Kantonrechter verbiedt eenzijdige loonsverlaging door V&D
Amsterdam, 23 februari 2015

De kantonrechter heeft in kort geding geoordeeld dat de door V&D opgelegde eenzijdige loonsverlaging niet terecht is. V&D wordt verboden om die loonsverlaging en andere nadelige wijzigingen toe te passen op de leden van FNV en CNV.

V&D had eenzijdig besloten om per 1 februari 2015 een salarisvermindering van 3% toe te passen op alle werknemers en per 1 februari 2016 nog eens een verlaging van 2,8%. Voor het winkelpersoneel van wie het salaris daarna nog boven het niveau van de cao INretail zit, zou zowel in 2017 als in 2018 jaarlijks een verlaging van maximaal 2,1% volgen. V&D wilde per 1 februari 2015 ook de reeds toegekende seniorendagen bevriezen en per jaar een vakantiedag minder toekennen. Ten slotte zou per 1 augustus 2015 de toeslag op de winkelopenstelling voor de werknemers verdwijnen. 

Arbeidsrechtelijke bescherming

De kantonrechter oordeelt dat voor deze eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden een rechtsgrond ontbreekt en dat deze op gespannen voet staat met het wettelijk systeem van arbeidsrechtelijke bescherming. De kantonrechter verwijst daarbij naar een arrest van de Hoge Raad uit 2008 waarin staat dat werknemers eenzijdige verlaging van arbeidsvoorwaarden in beginsel niet hoeven te aanvaarden.

De kantonrechter wijst daarbij op de door V&D genoemde hoge loonkosten, maar ook op de hoge huurkosten. In 2006/2007 is het onroerend goed waar de V&D winkels in zijn gevestigd voor een substantieel bedrag verkocht. Als dat niet was gebeurd of wanneer de opbrengst van de verkoop nu nog aan het bedrijf ten goede zou zijn gekomen, was een reductie van kosten in mindere mate nodig dan nu door V&D wordt beoogd.

De kantonrechter verwerpt ook het beroep van V&D op het eenzijdig wijzigingsbeding, zoals dat in de arbeidsovereenkomst met een aantal werknemers staat. De kantonrechter vindt het onvoldoende duidelijk dat dit wijzigingsbeding ook slaat op het kunnen wijzigen van de cao-aanspraken.

Alleen vakbondsleden

FNV wilde dat het V&D werd verboden op alle werknemers een verlaging van salaris toe te passen. De kantonrechter heeft die eis afgewezen voor wat betreft de niet-leden van FNV. De kantonrechter oordeelt dat het onvoldoende is komen vast te staan dat ook de niet-leden de eisen van FNV ondersteunen.

Het eenzijdig verbod op het verlagen van de salarissen hoeft naar het oordeel van de rechter overigens niet uit te sluiten dat werknemers, al dan niet verenigd via hun vakbonden, alsnog akkoord gaan met een salarisverlaging. Dat kunnen zij doen als zij verwachten dat die verlaging het voortbestaan van V&D, en daarmee de werkgelegenheid, ten goede komt. De kantonrechter wijst daarbij op de aanvankelijke bereidheid van FNV om, onder voorwaarden, in te stemmen met een loonaanpassing van 2%.

Meer informatie

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 020 541 28 82.