Laden...

Mag Nederland de overlevering weigeren voor 'bagatelfeiten'?

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Mag Nederland de overlevering weigeren voor 'bagatelfeiten'?
Amsterdam , 02 september 2015

De Overleveringswet kent een drempel voor de overlevering van personen aan andere EU-lidstaten. Die drempel bestaat uit de eis dat de overlevering wordt gevraagd voor een strafbaar feit waarop in Nederland ten minste 12 maanden gevangenisstraf staat. De minister heeft over deze eis tegen de Tweede Kamer gezegd dat die is bedoeld om te voorkomen dat een overlevering uitsluitend voor een bagatelfeit plaatsvindt.

De rechtbank Amsterdam is van oordeel dat deze eis in strijd is met Europese regelgeving. Maar de rechtbank is ook niet helemaal zeker of zij de Europese regelgeving zo uitlegt als het Hof van Justitie van de Europese Unie dat doet. Vandaar dat de rechtbank het noodzakelijk vindt om het hof in Luxemburg te vragen hoe de EU-regelgeving moet worden uitgelegd. Aangezien de opgeëiste persoon gedetineerd is, heeft de rechtbank verzocht de prejudiciële spoedprocedure toe te passen.

Overleveringszaken

Op basis van het Europees aanhoudingsbevel (EAB) kunnen Europese lidstaten een verzoek doen tot overlevering van verdachten. Die verzoeken worden in Nederland beoordeeld door de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam.  Die toetst of een EAB voldoet aan de eisen en of er gronden zijn om de overlevering te weigeren.

Uitspraken