NEE/NEE-sticker kan bij het oud papier

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > NEE/NEE-sticker kan bij het oud papier
Amsterdam, 22 november 2017

Amsterdammers hoeven vanaf volgend jaar niet langer met een sticker op hun brievenbus duidelijk te maken dat ze geen ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus willen. Dergelijke post mag straks alleen nog worden bezorgd bij mensen die expliciet aangeven de reclame wél te willen ontvangen. De rechter heeft een nieuwe maatregel van de gemeente daartoe, vandaag goedgekeurd.

Afvalberg verkleinen

Met het zogenaamde opt-in-systeem (“Ja, ik wil de reclame wel ontvangen”) wil de gemeente ongewenst drukwerk voorkomen en daarmee de milieubelasting door ongelezen reclamefolders en verpakkingsmateriaal verkleinen. Op dit moment krijgen Nederlandse huishoudens zonder brievenbussticker per jaar gemiddeld 34 kilo reclame in de bus. Uit onderzoek blijkt het nieuwe beleid van de gemeente tot een daling van het aantal reclamefolders te leiden.

Drukwerkproducenten en -verspreiders in verzet

Precies om die reden kwam een aantal producenten en verspreiders van ongeadresseerd reclamedrukwerk in verzet tegen het nieuwe beleid. Volgens hen zou de gemeente niet de wettelijke bevoegdheid hebben om het opt-in systeem in te voeren. Ook zou de gemeente het eigendomsrecht van de drukwerkpartijen schenden: door het beleid zouden de investeringen die zij hebben gedaan, vrijwel waardeloos worden. Bovendien is de mogelijke milieuwinst in hun ogen te onzeker om op te wegen tegen de financiële schade die zij lopen.

Maatregel wel rechtmatig

De drukwerkproducenten en -verspreiders krijgen ongelijk. De Wet Milieubeheer geeft de gemeente volgens de rechter namelijk ruime wettelijke bevoegdheden om het milieu te beschermen en de opt-in regeling valt binnen deze bevoegdheden. De gemeente heeft bovendien voldoende aannemelijk gemaakt dat het nieuwe systeem een positief effect zal hebben op het terugdringen van de milieubelasting in Amsterdam. Door het nieuwe beleid al in april 2016 aan te kondigen, heeft de gemeente de ondernemers voldoende tijd gegeven om op het opt-in systeem te kunnen anticiperen. Dat de bedrijven een deel van hun ondernemingsruimte verliezen, staat vast. Maar dit is een ondernemersrisico en geen inbreuk op een eigendom.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam op 088-3611440, of stuur een e-mail naar info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.

Uitspraak