Laden...

Tolken AA zittingen Amsterdam en Haarlem

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Tolken AA zittingen Amsterdam en Haarlem
Amsterdam, 24 maart 2015

Een aantal rechtbanken behandelt namens de rechtbank Den Haag de algemene asielprocedures (AA). Deze rechtbanken zijn in dat geval zittingsplaatsen van de rechtbank Den Haag. 

In afwijking van andere zittingsplaatsen, regelden tot heden de zittingsplaatsen Amsterdam en Haarlem tolken voor de vreemdeling in AA-zaken, ongeacht of op het moment van de zitting aan de vreemdeling een maatregel van bewaring was opgelegd. In de praktijk is gebleken dat regelmatig twee tolken ter zitting verschijnen. Deze gang van zaken is onwenselijk.
 
Met ingang van 1 april 2015 regelen bovengenoemde zittingsplaatsen uitsluitend nog tolken in het geval aan de vreemdeling op het moment waarop de AA-zitting wordt gepland, een maatregel van bewaring is opgelegd. Wordt de maatregel van bewaring opgeheven nadat de AA-zitting reeds is gepland (dus kort voor de daadwerkelijke zitting), dan zal de rechtbank deze tolk niet annuleren, omdat het in de praktijk moeilijk of onmogelijk is om voor sommige talen op korte termijn een tolk te regelen.
 
Vorenstaande betekent dat het aan de vreemdeling is om in alle andere gevallen zelf een tolk te regelen die ter zitting voor de vreemdeling kan vertalen. Mochten ter zitting twee tolken verschijnen, dan zal de rechtbank in beginsel gebruik maken van de door haar opgeroepen tolk.
De praktijk met betrekking tot het oproepen van tolken, als het gaat om het eerste beroep gericht tegen een maatregel van bewaring, blijft ongewijzigd. Dat wil zeggen dat indien de maatregel van bewaring wordt opgeheven nadat het beroep, gericht tegen die maatregel, is gepland, de tolk wordt geannuleerd.

De advocaten die bekend zijn bij deze zittingsplaatsen worden ook bij brief hierover geïnformeerd.

Uitspraken