Laden...

Wegens racisme ontslagen brandweerman weer aan het werk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Wegens racisme ontslagen brandweerman weer aan het werk
Amsterdam, 05 juli 2017

De brandweerman die op 6 maart van dit jaar werd ontslagen omdat hij zich racistisch had uitgelaten, krijgt zijn baan terug. Dat heeft de bestuursrechter in een voorlopige voorziening geoordeeld.

Plichtsverzuim

De brandweerman werd ontslagen omdat hij discriminerende en racistische opmerkingen maakte, omdat collega’s zou hebben gepest en zou hebben gelogen. Het bestuur van de brandweer verweet de man ernstig plichtsverzuim en legde hem (naar eigen zeggen na hem meermaals te hebben aangesproken op zijn gedrag) deze disciplinaire straf op.

Werkcultuur

De rechter oordeelt dat de brandweerman zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan gedragingen die als plichtsverzuim zijn te kwalificeren. Discriminatie, racisme en pestgedrag horen niet in een overheidsorganisatie. Daarnaast onderschrijft de rechter het betoog van de brandweercommandant over een veilige werkcultuur volledig.

Onderzoek

Tegelijkertijd is op het onderzoek van het bestuur van de brandweer naar het gedrag van de man een hoop af te dingen: zo zouden verklaringen van collega’s gebaseerd kunnen zijn op verhalen-van-horen-zeggen. Ook worden de gedragingen niet in de tijd geplaatst – waardoor het de vraag is in hoeverre de gedragingen in een (ver) verleden hebben plaatsgevonden.

Mediation

Daarnaast heeft de betrokken leidinggevende met betrekking tot een eerder incident juist laten weten dat vervolgonderzoek niet opportuun is en dat men zich beter op de toekomst kon richten. Ook het daaropvolgende gedrag tussen de leiding en de brandweerman vormt een belangrijke aanwijzing: zij zijn mediation gestart, gericht op herstel van vertrouwen – en dat traject leek te slagen. Door alsnog tuchtrechtelijk op te treden schendt het dagelijks bestuur het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel.

Beoordelingsgesprekken

Hoewel het dagelijks bestuur van de brandweer stelt dat de man in de loop der jaren regelmatig is gewaarschuwd, valt uit de aangeleverde fragmenten van beoordelingsgesprekken geenszins af te leiden dat de brandweerman in de loop der jaren door de leiding stevig is aangesproken op het gedrag dat hem nu verweten wordt. Ook hier heeft het dagelijks bestuur steken laten vallen en dat komt voor rekening van het dagelijks bestuur.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088-3611440, of stuur een e-mail.

Uitspraken