Bachkoor mag in Pieterskerk blijven zingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Bachkoor mag in Pieterskerk blijven zingen
Den Haag, 21 september 2015

Jaarlijks worden in de Pieterskerk in Leiden de Matthäus Passion en het Weihnachts Oratorium van Bach uitgevoerd door het Holland Bachkoor. Dat is een traditie die al tientallen jaren bestaat. Om de uitvoering mogelijk te maken, verhuurde de Stichting Pieterskerk het kerkgebouw aan het Bachkoor. Omdat de bestaande huurovereenkomst in 2014 eindigde, moesten partijen het eens worden over een nieuwe overeenkomst. Op 8 oktober 2014 hebben partijen over een nieuwe overeenkomst met elkaar gesproken. Dat gebeurde onder leiding van de burgemeester van Leiden.

Het geschil

Het leek er op dat partijen in deze bespreking het volledig eens waren geworden over een nieuwe overeenkomst voor de duur van 3 jaar. De Stichting Pieterskerk zou de gemaakte afspraken vastleggen. Het Bachkoor kon zich niet helemaal vinden in de tekst die in november aan het Bachkoor werd toegezonden. Ook wilde het Bachkoor nog praten over aanvullingen op de overeenkomst. Ondertekening van de toegezonden overeenkomst bleef, ook na een aanmaning door de Stichting Pieterskerk, uit. In februari 2015 stuurde De Stichting Pieterskerk nog wel een e-mail waarin werd benadrukt dat tussen partijen een nieuwe overeenkomst was gesloten. Het Bachkoor diende zich daaraan te houden vond de Stichting Pieterskerk. Op 28 mei 2015 zijn partijen opnieuw om de tafel gaan zitten. De Stichting Pieterskerk deelde toen tot ontsteltenis van het Bachkoor mee dat zij afscheid van het Bachkoor wilde nemen.

De beoordeling door de voorzieningenrechter

De rechter stelt vast dat partijen op 8 oktober 2014 overeenstemming hebben bereikt over de voortzetting van hun samenwerking. De strubbelingen over de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst maken die mondelinge overeenkomst niet ongedaan. De rechter  volgt daarom niet het standpunt van de Stichting Pieterskerk dat geen overeenkomst bestaat nu deze niet door het Bachkoor was ondertekend. Ook de Stichting Pieterskerk zelf heeft voorafgaand aan de procedure het standpunt ingenomen dat de mondeling op 8 oktober 2014 bereikte overeenstemming voor partijen bindend was. Het Bachkoor verlangt dan ook terecht nakoming van deze afspraken, zoals vastgelegd in de inmiddels door het Bachkoor ondertekende overeenkomst.
 
ECLI volgt

Uitspraken

Meest gelezen berichten