Behandeling zaak Soufiane Z. voor onbepaalde tijd aangehouden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Behandeling zaak Soufiane Z. voor onbepaalde tijd aangehouden
Den Haag, 24 november 2015

De rechtbank Den Haag heeft besloten de behandeling van de zaak van Soufiane Z., een Syriëganger verdacht van het plegen van misdrijven met een terroristisch oogmerk, voor onbepaalde tijd aan te houden in afwachting van nadere berichten. De rechtbank wil meer zekerheid krijgen over de vraag of hij nog leeft.

Voorgeschiedenis

Op 8 oktober 2015 achtte de rechtbank het zeer waarschijnlijk dat deze verdachte was overleden en verklaarde het Openbaar Ministerie daarom niet-ontvankelijk in de vervolging. Het gerechtshof Den Haag heeft dit vonnis vernietigd en de zaak terugverwezen naar de rechtbank. Volgens het hof kon niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de verdachte was overleden, zodat vooralsnog van het tegendeel moet worden uitgegaan.

Overwegingen rechtbank

  • Optie 1: Voortzetting van het proces in afwezigheid van de verdachte, zonder raadsman.


Dit voldoet niet aan de eisen van een eerlijk proces. Het is onwaarschijnlijk dat de verdachte binnen de wettelijke termijn van 14 dagen hoger beroep kan instellen, omdat er geen contact is met een raadsman.

  • Optie 2: Voorzetting van de behandeling van de zaak, met een raadsman die geen contact meer met hem heeft.

Hierbij blijft de kans op een “spookproces” onverminderd groot, omdat de raadsman niet met zijn cliënt over zijn verdediging kan overleggen.
Optie 1 is voor de rechtbank onaanvaardbaar, optie 2 uiterst ongewenst. Daarom kiest de rechtbank ervoor de behandeling aan te houden voor onbepaalde tijd tot er meer duidelijkheid is over de vraag of hij nog leeft.

Uitspraken

Meest gelezen berichten