Besluit tegen verwijdering ‘glazen huis’ De Sfinx in Rijswijk vernietigd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Besluit tegen verwijdering ‘glazen huis’ De Sfinx in Rijswijk vernietigd
Den Haag, 09 juni 2016

De kantonrechter in Den Haag vernietigt het besluit over het zogenoemde ‘glazen huis’, genomen op 30 november 2015 tijdens de algemene ledenvergadering van de VvE van appartementencomplex De Sfinx in Rijswijk.

Vernietiging besluit gevraagd

De mede-eigenaar Stichting Rijswijk Wonen had in een rechtszaak tegen een aantal bewoners en de VvE De Sfinx om vernietiging van dit besluit verzocht, omdat het in de weg stond van een eventuele verwijdering van deze ontmoetingsruimte. Of het uiteindelijk tot verwijdering van het glazen huis komt, hangt af van verdere besluitvorming in de VvE, waar alle betrokkenen lid van zijn.

Besluitvorming niet geheel volgens reglement

De besluitvorming over de vraag hoe besloten kon worden om deze ontmoetingsruimte al dan niet te verwijderen, is volgens de kantonrechter niet geheel volgens het reglement verlopen. De partijen hadden een conflict over de uitleg van hun VvE-reglement.
Bewoners waren van mening dat voor de verwijdering van het ‘glazen huis’ een gekwalificeerde meerderheid nodig was, omdat de ontmoetingsruimte verbonden is aan het complex. Stichting Rijswijk Wonen heeft op dit moment slechts een gewone meerderheid.
Stichting Rijswijk Wonen vond dat een gewone meerderheid voldoende was voor een besluit over verwijdering van de ontmoetingsruimte, omdat de ruimte niet onlosmakelijk aan het complex vastzit. De kantonrechter ging hierin mee. Voor plaatsing en verwijdering van het glazen huis is namelijk geen constructieve wijziging van het appartementencomplex nodig. Daaruit volgt dat voor het besluit tot verwijdering van het glazen huis geen gekwalificeerde meerderheid nodig is. Daarom vernietigt de kantonrechter het besluit van 30 november 2015.

Kosten van de ontmoetingsruimte

Verder is het besluit van de VvE tot verhaal van de kosten van het ‘glazen huis’ op de voormalig bestuursleden en het besluit tot ontslag van het bestuur en benoeming van een nieuw bestuur in stand gebleven. Misbruik van de meerderheidspositie van Rijswijk Wonen is niet aangenomen.

Mediation

Op de mondelinge behandeling van 10 mei 2016 zijn partijen overeengekomen dat zij met elkaar in gesprek gaan, onder begeleiding van een mediator.

Uitspraken

Meest gelezen berichten