De Vloek moet pand Hellingweg 127 in Scheveningen ontruimen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > De Vloek moet pand Hellingweg 127 in Scheveningen ontruimen
Den Haag, 30 juli 2015

Op donderdag 30 juli heeft de voorzieningenrechter de vordering van de gemeente Den Haag tot ontruiming van het pand Hellingweg 127 in Scheveningen toegewezen.

Voorgeschiedenis

Het pand werd al in 2002 gekraakt. Sindsdien hebben zich allerlei activiteiten in het pand ontwikkeld. Daartoe behoren door de gemeente gewaardeerde initiatieven van onder andere kunstenaars. Het pand biedt nu plaats aan onder andere ateliers, oefenruimtes, een concertzaal en een restaurant en is door de gemeente aan de krakers, die zich doorgaans gezamenlijk presenteren onder de naam “De Vloek” , als “culturele broedplaats” in gebruik gegeven.
Al in 2003 heeft de gemeente duidelijk gemaakt dat het gebruik zou eindigen als dat nodig zou zijn voor de uitvoering van de stedenbouwkundige plannen van de gemeente. De gemeente heeft aangevoerd dat de ontwikkelingsplannen  met betrekking tot het terrein inmiddels zo concreet zijn dat zij de beschikking over het pand dient te krijgen. Het pand moet daarom worden ontruimd, aldus de gemeente. De gebruiksovereenkomst is door de gemeente opgezegd.

Bouwplannen rechtvaardigen ontruiming

In het vonnis onderzoekt de voorzieningenrechter de stand van zaken met betrekking tot de plannen van de gemeente. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er daadwerkelijk concrete sloop- en bouwplannen liggen. De gemeente heeft zich verplicht om het pand te slopen en het terrein bouwrijp te maken voor de ontwikkeling van een zeezeilcentrum. De gemeente maakt daarom terecht aanspraak op de ontruiming van het pand, aldus de voorzieningenrechter. De ontruimingsvordering wordt toegewezen.

​De toekomst van “De Vloek”

Welke plaats krijgen de belangen van De Vloek in het vonnis? De voorzieningenrechter stelt vast dat De Vloek in juridische zin geen partij is: het gaat om een groep van circa 40 individuele personen, terwijl de verschenen partijen de belangen van De Vloek in deze procedure niet kunnen behartigen. Toch wordt in de uitspraak in een extra overweging aandacht aan De Vloek besteed.
De voorzieningenrechter constateert dat de gemeente de activiteiten van De Vloek wil behouden en daarvoor een alternatieve locatie beschikbaar wil stellen. Daar moet dan wel tegenover staan dat de personen die zich tot De Vloek rekenen zich persoonlijk tot ontruiming verbinden en persoonlijk de bruikleenovereenkomst voor de alternatieve locatie ondertekenen. Aan de andere kant mag de gemeente niet verlangen dat De Vloek garandeert dat iedereen die zich in het pand bevindt meewerkt aan de ontruiming, omdat De Vloek dat niet in haar macht heeft. De voorzieningenrechter beoogt met deze aanwijzing te bereiken dat de ontruiming in goed overleg en met behoud van de activiteiten van De Vloek zal plaatsvinden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten