Defensie schendt zorgplicht informant en agent MIVD

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Defensie schendt zorgplicht informant en agent MIVD
Den Haag, 11 november 2015

De rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat het Ministerie van Defensie, in het bijzonder de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), zijn zorgplicht heeft geschonden ten opzichte van een Nederlandse zakenman die in Afghanistan werkzaamheden voor de MIVD heeft verricht in de periode 2006-2007. De zakenman had over deze kwestie een civiele procedure aangespannen tegen de Staat.

​Schending zorgplicht

De rechtbank heeft vastgesteld dat de zakenman destijds feitelijk heeft gefunctioneerd als informant en agent voor de MIVD. Deze vaststelling is met name gebaseerd op de verklaringen van een aantal getuigen, onder wie MIVD'ers, die de rechtbank heeft gehoord. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en de daarmee samenhangende werkinstructie van de afdeling Human Intelligence van de MIVD voorzien in een zorgplicht ten opzichte van informanten en agenten. Deze zorgplicht houdt onder meer in dat de MIVD de beëindiging van de relatie met een informant of agent zorgvuldig moet laten plaatsvinden, om zoveel mogelijk te voorkomen dat het netwerk van de informant of agent zich tegen hem keert. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de MIVD de relatie met de zakenman in 2007 beëindigd zonder de hier vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen.

​Schade

De zakenman is in 2009 door personen uit zijn netwerk bedreigd en heeft Afghanistan (moeten) verlaten. Hij zegt dat hij mede daardoor schade heeft geleden, onder andere doordat hij zijn bedrijfsactiviteiten heeft moeten staken. De rechtbank moet in deze zaak nog de vraag beantwoorden of de bedreigingen en het vertrek uit Afghanistan verband houden met de schending van de zorgplicht. De zakenman en de Staat mogen zich daarover in de procedure nog uitspreken. Verder heeft de rechtbank aan de zakenman gevraagd om de omvang van de door hem gestelde schade toe te lichten. Daarna zal de rechtbank opnieuw vonnis wijzen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten