Geen alternatieven voor afschieten ganzen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Geen alternatieven voor afschieten ganzen
Den Haag, 12 juni 2015

De rechter in Den Haag heeft op 11 juni bepaald dat Faunabeheer Zuid Holland ganzen mag afschieten. Faunabeheer had hierom gevraagd bij Gedeputeerde Staten Zuid Holland, omdat zij het afschieten noodzakelijk acht om de omvangrijke ganzenpopulatie beheersbaar te houden en schade aan gewassen, wateren en gevaar voor luchtverkeer in Zuid Holland te voorkomen. Alternatieve maatregelen hebben volgens Faunabeheer onvoldoende effect. De rechter is daarin meegegaan.

Stichting Animal Rights, die onder meer opkomt voor de belangen van de ganzen, had betoogd dat die noodzaak er niet is, omdat voldoende alternatieven mogelijk zouden zijn en had de rechter verzocht een voorziening te treffen. Dit verzoek is afgewezen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten