Geen verplichte begeleiding door een psycholoog voor Volkert van der Graaf

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Geen verplichte begeleiding door een psycholoog voor Volkert van der Graaf
Den Haag, 19 februari 2016

De voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank heeft vandaag - in kort geding - beslist dat Volkert van der Graaf in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling niet kan worden verplicht zich (ook) nog te laten begeleiden door een psycholoog.

Achtergrond

Volkert van der Graaf heeft in mei 2002 Pim Fortuyn vermoord en diens chauffeur bedreigd. In verband daarmee is hij in juli 2003 veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar. Op 2 mei 2014 is Volkert van der Graaf voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Daarbij is - onder andere - als bijzondere voorwaarde gesteld dat hij zich moet laten begeleiden door een psycholoog of een psychiater, zolang deze die begeleiding - na overleg met (onder meer) de reclassering, aan wie het Openbaar Ministerie het toezicht op de naleving van de voorwaarden heeft opgedragen - nodig vind. Doel van die begeleiding was het 'coachen' van Volkert van der Graaf bij zijn re-integratie in de samenleving; hij/zij moet functioneren als 'klankbord' en Volkert van der Graaf voorzien van advies en feedback. Vanaf 28 mei 2014 is Volkert van der Graaf begeleid door een psychiater. De psychiater heeft op 10 maart 2015 de begeleiding beëindigd, omdat hij die niet langer noodzakelijk en/of zinvol vindt. Hij acht de (verplichte) begeleiding afgerond. Daarover heeft hij vooraf overleg gehad met de reclassering. Op 14 december 2015 is aan Volkert van der Graaf te kennen gegeven dat hij zich - in het kader van de bijzondere voorwaarde - ook nog moet laten begeleiden door een psycholoog.

Het geschil

Volkert van der Graaf is van mening dat hij niet gedwongen kan worden zich ook nog te laten begeleiden door een psycholoog, nadat de begeleiding door een psychiater volledig is afgerond.

De beslissing

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter laat de voorwaarde waar het hier om gaat niets aan duidelijkheid te wensen over: Volkert van der Graaf moet zich - met het oog op de sociaal-emotionele kant van zijn re-integratie in de maatschappij - laten begeleiden door òf een psycholoog, òf een psychiater, zolang deze dat - na overleg met de Reclassering - noodzakelijk acht. De begeleiding behoeft dus slechts door één gedragsdeskundige plaats te vinden. Het betreft overigens begeleiding en geen psychologische of psychiatrische behandeling. Vast staat dat de begeleiding door de psychiater is afgerond. In de voorwaarde is opgenomen dat uitsluitend de gedragsdeskundige - in dit geval de psychiater - bepaalt of de begeleiding wordt geëindigd, zij het  na  - en niet in - overleg met de reclassering, wat ook is gebeurd. De reclassering behoeft daarmee dus niet in te stemmen. Een en ander betekent dat Van der Graaf niet kan worden verplicht zich ook nog te laten  begeleiden door een psycholoog. De voorzieningenrechter vindt het overigens opmerkelijk dat de begeleiding is gestopt op 10 maart 2015 en dat pas op 14 december 2015 aan Volkert van der Graaf te kennen is gegeven  dat hij zich ook nog moet laten begeleiden door een psycholoog, terwijl een goede reden voor dat lange tijdsverloop niet is gegeven.

Uitspraken

Meest gelezen berichten