Gemeente moet haar belofte aan het Patatpaleis nakomen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Gemeente moet haar belofte aan het Patatpaleis nakomen
Den Haag, 24 oktober 2017

De voorzieningenrechter heeft de vordering van het Patatpaleis om haar een vervangende locatie aan te bieden op de Scheveningse Boulevard toegewezen. Dit aanbod moet door de gemeente Den Haag uiterlijk een maand na betekening van het vonnis worden gedaan.

Verplichting om passende locatie aan te bieden

Het Patatpaleis vorderde in kort geding dat de gemeente haar toezegging over verplaatsing van het Patatpaleis aan de overkant van de huidige locatie, naast de Bicyclette, zou nakomen. Van een dergelijke toezegging is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. Wel is de voorzieningenrechter van oordeel dat de gemeente in de gebiedsontwikkelingsovereenkomst die met Volker Wessels en 5 andere partijen is gesloten jegens het Patatpaleis de verplichting is aangegaan om een voldoende passende vervangende locatie aan te bieden. Deze toezegging is in gesprekken met het Patatpaleis en in correspondentie gericht aan het Patatpaleis herhaald.
De voorzieningenrechter houdt de gemeente nu aan deze toezegging.

Aangeboden vervangende locatie niet geschikt

De gemeente heeft in mei van dit jaar aan het Patatpaleis geschreven dat zij deze toezegging niet zal nakomen omdat het Noordelijk Havenhoofd wordt ontwikkeld tot ‘Beach City’ ofwel het sportstrand van Europa. In deze plannen past het Patatpaleis volgens de Gemeente niet. Volker Wessels heeft het Patatpaleis wel een vervangende locatie aangeboden op de begane grond van een nog te bouwen kantoorgebouw in de buurt.  Deze ruimte is volgens het Patatpaleis niet passend omdat de ruimte veel groter en duurder is dan de huidige locatie.

Uitspraken

Meest gelezen berichten