Nog geen definitief oordeel over Russische wodkamerken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Nog geen definitief oordeel over Russische wodkamerken
Den Haag, 17 mei 2017

De rechtbank Den Haag heeft in een procedure tussen de Russische staatsonderneming FKP en de huidige merkhouder Spirits vonnis gewezen in een zaak die gaat over de vraag wie rechthebbende is van de nationale merkregistraties van de wodkamerken STOLICHNAYA en MOSKOVSKAYA in dertien landen en de geldigheid van twee Beneluxmerken voor het wodkamerk SPI.

De merken

De procedure gaat over in totaal 25 nationale woord- en beeldmerken voor STOLICHNAYA en MOSKOVSKAYA in dertien landen. Het gaat om de volgende landen: Italië, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Spanje, Portugal, Tsjechië, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Cyprus. Daarnaast gaat de procedure over een Benelux woordmerk en een Benelux beeldmerk voor SPI-wodka.

Achtergrond

De wodkamerken STOLICHNAYA, MOSKOVSKAYA en SPI waren in de voormalige Sovjet Unie staatseigendom. Voor de val van de Sovjet Unie werden de wodkamerken geëxploiteerd door de toenmalige staatsonderneming VVO. De merken stonden op naam van VVO geregistreerd. Lange tijd werd in brede kring aangenomen dat VVO in 1991/1992 was getransformeerd van staatsonderneming naar de private onderneming VAO en dat de merken dus niet langer staatseigendom waren. Ook de Russische Federatie heeft in de jaren ‘90 van de vorige eeuw uitgedragen dat VAO als getransformeerde private onderneming de rechthebbende van de merken was. Uiteindelijk heeft Spirits de merken gekocht. Zij is nu geregistreerd als merkhouder.

Rond 2000 heeft de Russische Federatie zich op het standpunt gesteld dat Spirits geen rechthebbende van de wodkamerken was omdat in 1991/1992 de staatsonderneming VVO niet op rechtsgeldige wijze was getransformeerd van staatsonderneming naar de private onderneming VAO.

Het oordeel van de rechtbank

Eén van de geschilpunten is de vraag of VVO in 1991/1992 op rechtsgeldige wijze is getransformeerd van staatsonderneming naar de private onderneming VAO.

De rechtbank oordeelt dat dit niet het geval is, omdat niet alle destijds benodigde stappen voor een rechtsgeldige transformatie van een staatsonderneming naar een private onderneming zijn doorlopen. Dat betekent dat de merken destijds Russisch staatseigendom zijn gebleven.

Daarmee is de vraag wie nu rechthebbende van de merken is echter nog niet beantwoord. Om daarover te beslissen moet nog een aantal vragen worden beantwoord. Het gaat onder meer over de vraag of Spirits bescherming kan ontlenen aan de goede trouw.

Partijen moeten zich over deze vragen en de inhoud van het daarop toepasselijk recht van de dertien landen uitlaten. Daarna zullen deze onderwerpen op een zitting worden behandeld. Pas daarna komt de rechtbank tot een nader oordeel.

Uitspraken

Meest gelezen berichten