Postretailers verliezen kort geding wegens onvoldoende spoedeisend belang

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Postretailers verliezen kort geding wegens onvoldoende spoedeisend belang
Den Haag, 17 augustus 2016

VVP kwam in dit kort geding op tegen het gewijzigde vergoedingenmodel dat PostNL met ingang van 1 juli 2016 is gaan hanteren.

VVP, de vereniging van postale en bancaire retailers, is een vereniging van onder meer postretailers. Dit zijn ondernemers die in hun winkelruimte naast hun reguliere diensten ook postale diensten aanbieden. VVP kwam in dit kort geding op tegen het gewijzigde vergoedingenmodel dat PostNL met ingang van 1 juli 2016 is gaan hanteren. Volgens VVP leidt dit gewijzigde model voor de postretailers tot een ernstige omzetdaling en dreigt hierdoor hun faillissement. VVP wil bereiken dat PostNL gedurende de ook door VVP gestarte bodemprocedure de postretailers de vergoedingen zal betalen, zoals die golden vóór het gewijzigde vergoedingenmodel. 

Nader onderzoek nodig naar gevolgen gewijzigd vergoedingenmodel

PostNL heeft de gestelde omzetdaling als gevolg van het gewijzigde vergoedingenmodel weersproken. Om vast te kunnen stellen wie van partijen gelijk heeft, is nader onderzoek en/of bewijslevering noodzakelijk. Hiervoor is in de kortgedingprocedure geen plaats, zodat de gestelde omzetdaling op dit moment onvoldoende aannemelijk is geworden.

Faillissementsrisico onvoldoende onderbouwd

Daarnaast heeft VVP volgens de voorzieningenrechter onvoldoende onderbouwd dat, uitgaande van de gestelde omzetdaling, deze daadwerkelijk een faillissementsrisico voor de postretailers oplevert. Daarbij is van belang dat PostNL als verweer heeft aangevoerd dat de inkomsten uit de met PostNL gesloten overeenkomst voor de postretailers slechts een aanvulling vormen op de inkomsten uit de verkoop van het eigen assortiment. Bij zijn oordeel dat het spoedeisend belang onvoldoende is komen vast te staan, weegt de voorzieningenrechter ook mee dat 99% van de postretailers het gewijzigde vergoedingenmodel heeft geaccepteerd en de samenwerking met PostNL heeft voortgezet.  

Uitspraken

Meest gelezen berichten