Twintig maanden celstraf plus jeugd-tbs voor moord op Corbulo College Voorburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Twintig maanden celstraf plus jeugd-tbs voor moord op Corbulo College Voorburg
Den Haag , 24 april 2015

De rechtbank Den Haag veroordeelt een 16-jarige scholier voor moord omdat hij op 10 oktober 2014 op het Corbulo College in Voorburg een 15-jarige medescholier met een mes om het leven heeft gebracht. Bij de minderjarige dader zijn stoornissen vastgesteld die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het delict en waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij krijgt daarom niet de maximale jeugddetentie maar, conform de eis van het Openbaar Ministerie, een celstraf van twintig maanden.

Om te voorkomen dat zijn stoornissen, waaronder een gedragsstoornis, ertoe leiden dat hij nog een keer een ernstig feit begaat, krijgt hij daarnaast verplichte behandeling, een zogenoemde jeugd-tbs. Verder moet hij de kosten van de begrafenis van het slachtoffer betalen aan de nabestaanden.

Pesten niet vastgesteld

Uit het dossier blijkt niet dat de dader veelvuldig gepest is op school, hetgeen zijn advocaat als verdediging had opgeworpen. De jongen blijkt wel gedragsproblemen te hebben, waardoor hij regelmatig in conflict met anderen kwam. De reacties die dat uitlokte werden door de dader vaak  ervaren als pesten. De rechtbank vindt dan ook dat wel de stoornissen maar niet het vermeende pestgedrag een rol hebben gespeeld bij de gruwelijke daad, die veel leed heeft aangericht bij de nabestaanden van de 15-jarige jongen en zijn schoolgenoten.

Geen noodweer

De rechtbank verwerpt het verhaal van zijn advocaat dat de dader uit noodweer zijn slachtoffer heeft gestoken omdat hij kort voor 10 oktober twee maal is bedreigd door een groep jongens en daardoor voortdurend alert was voor een aanval. Uit onder andere getuigenverklaringen blijkt dat de dader vooraf al plannen had gemaakt en uiteindelijk zelf de confrontatie heeft gezocht met zijn 15-jarige slachtoffer, die niets met die bedreigingen te maken had. Dat leidde ertoe dat hij, na een ruzie met het slachtoffer in een klaslokaal, hem op het schoolplein na afloop van de les met een mes in zijn hals heeft gestoken.

Scholier die mes leverde

De 16-jarige jongen die het mes leverde aan de dader is schuldig aan verboden wapenbezit, maar niet medeplichtig aan de moord. De rechtbank oordeelt dat er onvoldoende bewijs is dat hij wilde dat het slachtoffer het leven zou laten en dat hij hoopte dat dit zou gaan gebeuren als hij het mes zou geven.
 
Voor het verboden wapenbezit hoeft hij van de rechtbank geen straf meer te krijgen, omdat straf op dit moment geen opvoedkundige werking meer heeft, terwijl dit in het jeugdstrafrecht wel zou moeten. Hij voelt zich erg schuldig over wat er is gebeurd en heeft het afgelopen half jaar huisarrest gehad.

Jeugdstrafrecht

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit begaan, worden in beginsel berecht volgens het jeugdstrafrecht. Jeugdstrafrecht heeft een ander doel dan het volwassenenstrafrecht. In het jeugdstrafrecht staat het belang van de jongere centraal en ligt het accent op een pedagogische aanpak, terwijl in het volwassenenstrafrecht vergelding voorop staat.
 
Wanneer de rechter het jeugdstrafrecht toepast, kan hij een jeugdsanctie opleggen. De maximale vrijheidsstraf die een rechter in het jeugdstrafrecht mag opleggen is veel lager (2 jaar) dan in het volwassenenstrafrecht (daarin is behalve levenslang een maximale gevangenisstraf van 30 jaar mogelijk).
 
De rechter kan met toepassing van het jeugdstrafrecht ook de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel) opleggen, het zogenoemde jeugd-tbs. Met deze maatregel kan indien noodzakelijk een veroordeelde zeven jaar worden behandeld.

Uitspraken

Meest gelezen berichten