Uitlevering Russische hacker aan VS toegestaan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Uitlevering Russische hacker aan VS toegestaan
Den Haag, 27 januari 2015

De Staat mag de Russische hacker Drinkman uitleveren aan de Verenigde Staten, zo heeft de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald. Dat de VS zich niet zullen houden aan hun verdragsverplichtingen is door Drinkman niet aannemelijk gemaakt. Ook het feit dat hij mogelijk door de uitlevering en een daarop in de VS volgende detentie jarenlang zal zijn gescheiden van zijn gezin maakt de uitlevering niet ontoelaatbaar. Deze inbreuk op zijn gezinsleven is immers inherent aan uitlevering en detentie en wordt gerechtvaardigd door de tegen Drinkman gerezen verdenking en de ernst van de feiten waarvan hij wordt verdacht. De voorzieningenrechter wijst het verzoek van Drinkman – om niet uitgeleverd te worden – daarom af.

 

Verzoek om uitlevering

Zowel de VS en als de Russische Federatie hebben Nederland verzocht om uitlevering van Vladimir Drinkman, die in Nederland met het oog op uitlevering is aangehouden. De VS willen Drinkman strafrechtelijk vervolgen wegens onder meer computervredebreuk (hacking) bij Amerikaanse bedrijven, deelname aan een criminele organisatie, vervalsing van betaalpassen, oplichting en witwassen. De Russische Federatie heeft om uitlevering verzocht met het oog op strafrechtelijk onderzoek naar vergelijkbare feiten.

Verweer hacker tegen uitlevering

De minister van Justitie en Veiligheid heeft bij beschikking van 28 oktober 2014 beslist om aan het uitleveringsverzoek van de VS gevolg te geven. Drinkman meent dat de minister in redelijkheid niet tot die beslissing heeft kunnen komen.

In kort geding vorderde hij de Staat te verbieden om hem uit te leveren aan de VS. Drinkman voerde daartoe aan dat sprake is van samenloop van uitleveringsverzoeken. In dergelijke gevallen dient de minister aan de hand van een aantal criteria te beoordelen welk uitleveringsverzoek kan worden ingewilligd. Drinkman stelde dat de minister niet alle criteria in die afweging heeft betrokken. Zo zou niet uitgesloten zijn dat Drinkman ook in andere staten dan New Jersey zal worden vervolg. Dat zou in strijd zijn met het tussen de VS en Nederland geldende Uitleveringsverdrag. Vervolging is namelijk alleen mogelijk voor de feiten waarvoor om uitlevering is gevraagd.

Bij de beslissing om gehoor te geven aan het Amerikaanse uitleveringsverzoek is verder volgens Drinkman onvoldoende meegewogen dat hij de Russische nationaliteit heeft. Sinds zijn arrestatie in Nederland is Drinkman gescheiden van zijn echtgenote en hun minderjarige dochter. Zij verblijven momenteel in Rusland. Drinkman meent dat uitlevering aan de Russische Federatie daarom meer recht zou doen aan zijn belangen. Bij uitlevering aan de VS zal hij immers jarenlang gescheiden zijn van zijn gezin.

Beslissing minister te billijken

De minister baseert zijn beslissing om uit te leveren aan de VS in hoofdzaak op de verplichtingen van Nederland op grond van het tussen Nederland en de VS geldende Uitleveringsverdrag. Daar komt bij dat de VS als eerste om uitlevering van Drinkman hebben verzocht. De voorzieningenrechter is, alles afwegende, van oordeel dat de minister in redelijkheid heeft kunnen besluiten om voorrang te geven aan het Amerikaanse uitleveringsverzoek.

Uitspraken

Meest gelezen berichten