Vanaf 1 januari 2017 vaste zittingsdagen voorlopige voorzieningen bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Vanaf 1 januari 2017 vaste zittingsdagen voorlopige voorzieningen bestuursrecht
Den Haag, 13 december 2016

Op dit moment worden zittingen bij de rechtbank Den Haag voor voorlopige voorzieningen in het bestuursrecht op het gebied van omgevingsrecht-, ambtenaren- en variazaken in overleg met partijen gepland. Om efficiënter gebruik te kunnen maken van de beschikbare tijd en ruimte, zullen voorlopige voorzieningen in omgevingsrecht-, ambtenaren- en variazaken vanaf 1 januari 2017 wekelijks op een vast moment worden behandeld.

Vaste dagen en tijdstippen

De zittingen voor voorlopige voorzieningen op het gebied van het omgevingsrecht zullen elke week op donderdagochtend (tussen 9:30 en 12:30 uur) plaatsvinden. Voorlopige voorzieningen in varia- en ambtenarenzaken zullen wekelijks op maandagmiddag (vanaf 13:30 uur) en donderdagochtend (tussen 9:30 en 12:30 uur) worden behandeld.

Veranderingen in planning zaken

Anders dan voorheen zal geen contact met partijen worden opgenomen om een zitting te plannen. Partijen zullen na ontvangst van het verzoek om voorlopige voorziening een kennisgeving ontvangen met de datum en het tijdstip van de zitting. Verzoeken om aanhouding dienen schriftelijk te worden gedaan. Een dergelijk verzoek zal alleen in zeer bijzondere omstandigheden worden gehonoreerd.

Uitleg organisatie bestuursrecht binnen de rechtbank

Team bestuursrecht 1 van de rechtbank Den Haag behandelt onder meer zaken op het gebied van het sociale zekerheidsrecht en het omgevingsrecht. Team bestuursrecht 2 behandelt ambtenarenzaken, vreemdelingenzaken, militaire zaken en alle overige bestuursrechtelijke zaken (variazaken).

Uitspraken

Meest gelezen berichten